Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Aniversarea celeilalte Românii

Aniversarea celeilalte Românii

Anul acesta Majestatea Sa Regele Mihai I al României împlineşte 90 de ani de viaţă. Este o aniversare emoţionantă şi ziditoare pentru o parte foarte specială a poporului nostru – anume cealaltă Românie, poate minoritară statistic, dar partea cea mai conştientă şi mai mare la suflet dintre amalgamul de grupuri/ ideologii/ interese din care a ajuns să se compună acest popor…

Este o Românie care adună într-un acelaşi spirit oameni educaţi să fie cetăţeni ai acestei patrii, cărora le pasă de TRECUTUL ei, de PREZENTUL şi VIITORUL ei! Probabil sunt singurii români cărora le pasă şi de vecinii lor, de cum trăiesc ceilalţi. Dintr-o viziune mai cuprinzătoare decît respingătoarea goană după avantaje strict personale, aceşti compatrioţi îşi doresc un sistem politic stabil şi atît de eficient încît să permită dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti – în majoritatea compartimentelor sale! Deci un sistem total diferit de ceea ce am tot experimentat din 1945 încoace, de ne-am afundat iremediabil în mlaştina republicană… Adică o MONARHIE CONSTITUŢIONALĂ, singurul sistem statal care a asigurat progresul acestui popor, ridicîndu-l de la cote teribil de joase (1866) la o demnitate europeană, consonantă cu toate popoarele civilizate din interbelic (1938)!

Cealaltă Românie înseamnă astăzi singurele forţe spirituale care se mai opun tăvălugului de impostură politică şi morală, tăvălug care ne asigură constant ultimul loc în mediul european. Sunt oameni de cultură şi de ştiinţă, artişti dintre cei mai valoroşi ai acestei ţări, dar şi oameni obişnuiţi, avînd bun simţ politic, şi oameni din zona rurală, care văd corect adevăratele probleme ale societăţii noastre distruse de morala viciată a comunismului. După cum ne stă în puteri să urmărim scena politică/ publicistică/ civică a momentului, putem spune că intervenţiile publice, luările de poziţie în cele mai diverse aspecte ale agitatei scene româneşti, ale acestor reprezentanţi ai fibrei normale a poporului, sunt cele mai realiste şi mai constructive! Cînd comentează şi dau soluţii analistul şi literatul Mircea Platon, actorul şi regizorul Dan Puric, pianistul Dan Grigore, istoricul Şerban Papacostea, poetul şi comparatistul Şerban Foarţă, acad. istoric Alexandru Zub, publiciştii Roxana Iordache şi Cristian Câmpeanu, pictorul Ştefan Câlţia, poeta şi activista civică Ana Blandiana, istoricul Neagu Djuvara, realizatoarea tv Marilena Rotaru, muzicianul Johnny Răducanu, actorul şi regizorul Ion Caramitru, pictorul şi scriitorul Sorin Dumitrescu, criticul şi istoricul literar Alex. Ştefănescu, scriitorul şi publicistul Valentin Hossu-Longin, soprana Nelly Miricioiu sau teologul şi scriitorul Cristian Bădiliţă – cînd toate aceste voci şi cele asemenea lor prezintă avantajele monarhiei pentru poporul românesc, nu se mai poate contesta justeţea analizei lor!! Orice alte opinii asupra avantajelor republicii, mai ales în situaţia României, sunt fie nefondate şi prost informate, fie rău-intenţionate…

Din păcate, există multe „trompete ale Carpaţilor” ce proclamă avantajul unei organizări republicane, mizînd pe lipsa de cultură istorică şi civică a majorităţii. Dar totul se risipeşte ca un fum cînd se iau la cea mai simplă analiză economică şi politică „succesele” republicii aduse cu tancurile ruseşti: România n-a mai reuşit niciodată să ajungă la eficienţa şi valoarea (pe locuitor) a producţiei economice din anul 1938, respectiv la convertibilitatea-aur a leului faţă de monedele europene! Se încearcă mereu să se acrediteze imaginea finală a monarhiei româneşti pe evenimentele tragice dintre 1940-1947, uitînd voit că toate relele ce au zguduit statul român în acea perioadă au fost rezultatul unor presiuni politice şi militare ale marilor puteri ale vremii. Nu noi am început războiul, nu noi am determinat culisele politice, ne-am aliat cum am putut cu cine promitea rezolvarea interesului nostru naţional. Realitatea de pe teren şi din timpul acela nu poate fi „analizată” corect de către grupuri de interese ideologice şi economice de azi, care din nou sapă la temelia statului român, ca şi atunci!

Într-un articol, Principele Radu al României spunea: „Este uşor de manipulat o ţară care, în loc de autostrăzi, are bancuri despre autostrăzi. Este uşor de ţinut în urmă o ţară în care inculpaţii vorbesc despre supremaţia justiţiei, în care securismul condamnă comunismul… Ironia sorţii este că noi am crezut, acum două decenii, că democraţia va rezolva totul.” După cum se vede din toată istoria postbelică a Europei, statele monarhii constituţionale au cele mai puţine probleme economice şi sociale, chiar în criza multipolară pe care o traversăm. Principele Radu se referă tocmai la elementele necesare, în plus faţă de un sistem democratic, pentru bunăstarea ţării:
– o plasă de protecţie suplimentară a statului, care să preia ceea ce guvernul, partidele, alianţele internaţionale nu pot asigura unui popor – acesta este sistemul monarhiei constituţionale.
– instituţii ale demnităţii, mîndriei şi reprezentării durabile a unei naţiuni – aceasta se asigură printr-o dinastie, o Familie Regală, aflată deasupra intereselor electorale, de partide, de grupuri de presiune.
– o reţea de organizaţii durabile, care să asigure, dincolo de crize, conjuncturi, preferinţe politice, răsplătirea meritelor pentru cetăţenii ţării, în toate domeniile, prin fundaţii, concursuri profesionale, sisteme de sprijin pentru cei nevoiaşi dar talentaţi, pentru comunităţi uitate de forţele politice efemere.
– un sistem durabil de relaţii internaţionale, cu forţele binelui din această lume, care să nu-şi modifice structura şi morala după fiecare campanie de alegeri.

Înspre această perspectivă priveşte cealaltă Românie, cu inima strînsă de durere din cauza situaţiei la care a ajuns România de-acum! Şi ne gîndim că aniversarea Regelui nostru este încă un prilej de a cumpăni viitorul acestui neam în ACEASTĂ ţară. Aflată azi pe marginea prăpăstiei, cu toate dezavantajele republicii accentuate de boala morală comunistă, ţara românească nu mai are alternativă! Forţele care profită de slăbirea naţiunii, de plecarea celor mai buni tineri, de mafiile ce dezechilibrează sistemul economic, sunt perfect mulţumite cu această republică-orfelinat. Există încă posibilitatea de a alege CEALALTĂ CALE – MONARHIA!

Latest posts by Dorin Boilă (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *