Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Articole, studii, interviuri

Articole, studii, interviuri

Raport final despre Septuaginta – Cristian Bădiliţă

Din Cuvântul înainte la Pentateuh – Andrei Pleşu

Traducerea Septuagintei în româneşte *- Cristian Bădiliţă

“Biblia nu se apără cu strigăte şi bicepşi încordaţi, ci cu credinţă, bun simţ şi ştiinţă de carte” * – Interviu realizat de Sebastian Maxim

Orientare bibliografică

Septuaginta Vol. I – Cristian Gaşpar, Central European University, Budapest

Une nouvelle traduction de la Septante en roumain avec la collaboration des chercheurs français

 * Texte reluate în volumul Glafire. Nouă studii biblice şi patristice, Polirom, 2008

oglindanet
oglindanet

Latest posts by oglindanet (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *