Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Burse NEC şi burse “Mircea Eliade”

Burse NEC şi burse “Mircea Eliade”

New Europe College (NEC) anunţă concursul anual pentru bursele de cercetare NEC 2011-2012 pentru universitari/cercetători români din domeniile ştiinţelor umaniste, sociale şi economice.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Candidatul trebuie să fie înscris la doctorat, într-un stadiu avansat al cercetării sau să aibă titlul de doctor.
Se va acorda prioritate candidaţilor sub 40 ani şi celor care nu au beneficiat încă de burse acordate de NEC.
O foarte bună cunoaştere a cel puţin două din limbile străine de circulaţie internaţională. O bună cunoaştere a limbii engleze este dezirabilă.
Prin profilul său NEC pune accent pe dezbaterile inter- şi trans-disciplinare. Se încurajează proiectele care permit această deschidere, fără a pierde din rigoarea disciplinară.

CONDIŢII ALE BURSEI:
Bursa se acordă pentru un an academic (10 luni).
Programul bursierilor presupune prezenţa obligatorie în Bucureşti cel puţin o dată pe săptămână timp de 9 luni. În intervalul de 10 luni, bursierii vor beneficia de un stagiu de cercetare într-unul din marile centre universitare/de cercetare din străinătate. La sfârşitul bursei, bursierii vor preda un studiu care reprezintă rezultatul cercetării lor. Studiile vor fi incluse într-o publicaţie NEC.
Valoarea bursei lunare (acordată pe durata a 9 luni) este echivalentul în RON a 600 EURO (neimpozabili), la care se adaugă 2.600 EURO pentru stagiul de cercetare.

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE ŞI TERMENE PRIVIND CONCURSUL:
Formularul de participare la concurs poate fi obţinut de la adresa www.nec.ro.
Aplicaţiile vor fi trimise numai în format electronic la adresa de e-mail: applications@nec.ro
Vă rugăm să menţionaţi la rubrica Subject a mesajului urmatoarele cuvinte: „Burse NEC”.
Termenul limită de primire a dosarului de candidatură este 15 noiembrie 2010.
Nu vor fi luate în considerare aplicaţiile incomplete sau cele primite după această dată.
Rezultatele preselecţiei vor fi anunţate candidaţilor prin e-mail la începutul lunii martie. Candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu care va avea loc la New Europe College în zilele de 8-10 aprilie 2011.
Formularele de candidatură, instrucţiunile de completare şi alte informaţii privind New Europe College pot fi descărcate de la www.nec.ro sau solicitate prin e-mail, la applications@nec.ro
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021 307 99 10 – între orele 10-17 ale fiecărei zile lucrătoare – sau prin e-mail: applications@nec.ro.
Adresa: New Europe College, str. Plantelor 21, 023971 Bucureşti

Bursele Mircea Eliade

Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române derulează, în perioada 2010-2012, programul de burse post-doctorale „Mircea Eliade”, cu tema-cadru „Istorie, religie şi societate în Europa şi Asia”. Pornind de la direcţiile de cercetare ale Institutului – „Religii indiene şi iraniene”, „Istoria comparată a monoteismelor”, „Religie şi modernitate” – programul vizează proiecte care studiază fenomenul religios din perspective metodologice multiple. Candidaţii pot depune proiecte de cercetare consacrate tradiţiilor şi problematicilor religioase menţionate, precum şi altora care se înscriu în istoria generală şi comparată a religiilor Europei şi Asiei. Vor fi luate în considerare proiectele care federează tradiţii academice ale autonomiei istoriei religiilor şi corespund în egală măsură intereselor de cercetare locale, europene şi internaţionale, fiind capabile să intre într-un parteneriat eficient în ansamblul global al disciplinelor. Mai multe informaţii pe site-ul : http://www.ihr-acad.ro/

oglindanet
oglindanet

Latest posts by oglindanet (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *