Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Despre colecţia Actual

Despre colecţia Actual

Există printre noi, neştiute şi nebănuite, lăcaşe de cult ale scrisului românesc.

O atmosferă de pace şi seninătate te întâmpină când păşeşti pragul editurii Curtea Veche, care prin însuşi numele pe care îl poartă trimite undeva departe de zgomotul asurzitor al prezentului. Un intelectual, indiferent de ambiţii şi de conştiinţa propriei condiţii, nu poate să nu simtă fascinaţia acestor locuri marcate de încrederea omenească în frumos, în bine şi în ideea de valoare. Oameni şi cărţi, dar şi animale, o arcă a lui Noe în care sfârşitul lumii de afară nu poate pătrunde decât în vagi ecouri. Şi totuşi acolo au loc alchimii şi se concep reţete de vindecare a aceleeaşi lumi bolnave.

Da, societatea românească, îngreunată de poverile trecutului şi în luptă continuă cu meschinăriile prezentului, se poate salva prin actul narativ, produs şi consumat ca o licoare dulce-amară şi binefăcătoare. Unul dintre „spiţerii” de la Curtea Veche este cunoscuta scriitoare Doina Jela, coordonatoare a colecţiei Actual, care într-un dialog deasupra unei căni cu ceai, printre rafturile pline cu cărţi ale redacţiei, ne-a dezvăluit câteva dintre secretele meseriei. „O comunitate se vindecă de traumele istoriei povestind-o” – iată una dintre ideile care orientează echipa în selecţia volumelor pentru colecţia Actual, care se vrea “o colecţie non fiction; fără a fi strict un document istoric, este însă unul autentic şi mai ales expresiv”. Fiecare carte din colecţie este un fragment dintr-un mozaic, în acelaşi timp unit de firul roşu al imaginii în oglindă a societăţii româneşti de azi şi de ieri şi care reprezintă însăşi evoluţia colecţiei. Sensul existenţei acestei colecţii, ne dezvăluie Doina Jela, este tocmai unul terapeutic. Aceasta are la bază ideea de vindecătoare comunicare a cuvântului-mărtuire de către eul-martor,  dedicat cititorului doritor de autosalvare. Această biblioterapie pe mai multe nivele, în care actualitatea este trăită homeopatic, ca emanaţie a trecutului, indică biblioteca şi librăria ca spaţii ale regenerării spirituale, iar cărţile, adevărate concentrate de leac, panacee de trup şi suflet împotriva tentaţiei masochiste de umplere a fiinţei cu toxinele societăţii de consum. Totul printr-o perfectă artă a simulării şi disimulării, a evazionismului pe care doar naraţiunea îl poate oferi în mod curativ.

doina-jela

Doina Jela a clarificat, de asemenea, că ceea ce colecţia Actual propune pentru cititorul român, şi nu numai, este posibilitatea de a putea vorbi despre trecutul dureros şi prezentul deseori dezamăgitor, dar şi despre sinele îmbolnăvit şi traumatizat într-un mod firesc, linişit, departe de mitomania înrădăcinată în culpabilitate şi în frica de a fi judecat şi condamnat sau, invers, departe de aroganţă defensivă . Poate fi văzut şi ca o tentativă de dedramatizare a istoriei şi de îndulcire a momentului de impact la întâlnirea cu propriul trecut, a mai spus Doina Jela, nu pentru a o face frivolă şi superificială, ci pentru a-i determina pe oameni să vorbească despre trecut şi prezent fără inhibiţii. Actual este deci o naraţiune recuperatoare şi soteriologică, iar împlinirea a 8 ani de la lansarea colecţiei este un prilej de retrospecţie şi de analiză asupra evoluţiei acesteia şi orientării de viitor.  În final, coordonatoarea colecţiei a menţionat câteva dintre titlurile menite să clarifice şi să îmblânzească istoria şi relaţia cu ea:  Viaţa noastră cea de toate zilele de Sanda Golopenţia, Ultimii şapte ani de-acasă. Un ziarist în dosarele securităţii de Neculai Constantin Munteanu,  Activiştii mărunţi. Istorii de viaţă de Zoltán Rostás şi Antonio Momoc, Tur-retur (vol. I-II) de Zoltán Rostás şi Sorin Stoica şi a anticipat câteva titluri care vor apărea în intervalul aprilie-iulie 2010: Tânăr student caut revoluţie şi Ocupaţia de bişniţar, ambele volume scrise de profesorul antropolog Zoltán Rostás şi discipolii săi, precum şi Revoluţia din depărtare coordonat de Cristina Hermeziu.

Pentru Actual rămâne ca noi, cititorii, să-i conştientizăm pe deplin utilitatea şi să ne dorim un trecut mai puţin mâlos şi un prezent mai puţin haotic, pentru a putea privi fără teamă şi în deplină libertate spre orizont. Toate noutăţile editoriale aparţinând diferitelor colecţii, dar şi volumele deja apărute, pot fi gasite pe site-ul editurii www.curteaveche.ro, de unde pot fi achiziţionate direct şi cu reduceri substanţiale.

Bucureşti, 06/02/2010

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *