Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Enciclopedia on-line a filozofiei româneşti

Enciclopedia on-line a filozofiei româneşti

„Acest proiect îşi propune să prezinte publicului lista completă a autorilor români de filozofie cu operă deja încheiată, într-o serie de articole concise privitoare la profilul lor intelectual.

O altă secţiune a acestui portal, dedicată filozofilor şi cercetătorilor contemporani, va fi dezvoltată în continuare, constituind astfel un Who’s who in the Romanian Philosophy.
Peste 100 de cercetători din ţară şi străinătate participă la acest proiect colectiv, unii elaborând şi verificând cele aproximativ 350 de articole incluse în această Enciclopedie, alţii traducându-le în limba engleză şi introducând textele în modulul informatic Wikipedia.
Această Enciclopedie include, întâi de toate, articole privitoare la autori care au produs o operă filozofică originală şi care au avut contribuţii semnificative la nivel internaţional. Totodată, includem şi articole referitoare la autori cu o importanţă determinantă pentru istoria filozofiei româneşti. Includem, de asemenea, şi articole dedicate unor exegeţi şi cercetători care au produs lucrări semnificative pentru diversele subdomenii filozofice.”

 Pentru detalii şi acces la articolele Enciclopediei:
http://romanian-philosophy.ro/ro/index.php/Pagina_principal%C4%83

(sursa: Societatea Română de Fenomenologie
www.phenomenology.ro)

oglindanet
oglindanet

Latest posts by oglindanet (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *