Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Lansarea volumului Evanghelia după Ioan la Teatrul Naţional din Bucureşti

Lansarea volumului Evanghelia după Ioan la Teatrul Naţional din Bucureşti

Duminică, 14 februarie 2010, în Foaierul Sălii Atelier a Teatrului Naţional Bucureşti, a avut loc lansarea celui de-al doilea volum din Noul Testament, în traducerea, însoţită de un amplu Comentariu, a lui Cristian Bădiliţă. Volumul a apărut la editura Curtea Veche Publishing. Vorbitorii la eveniment au fost: Cristian Bădiliţă, Laurenţiu Constantin Erbiceanu (Preşedinte al Fundaţiei Culturale Erbiceanu) şi Francisca Băltăceanu. Actorul Victor Rebengiuc a lecturat trei fragmente proprii doar Evangheliei după Ioan. În preambulul lecturii marelui actor, Cristian Bădiliţă a citit, în greaca veche, primele cinci versete.

 

Înregistrări de la lansare:

Prof. Francisca Băltăceanu – prima parte

Prof. Francisca Băltăceanu – a doua parte

Laurenţiu Constantin Erbiceanu

Cristian Bădiliţă şi actorul Victor Rebengiuc

*

Traducerea comentată a Evangheliei după Ioan pe care o propune Cristian Bădiliţă, este al doilea dintre cele şapte volume ale Seriei Noul Testament. Această ediţie bilingvă, ce include atât traducerea în limba română, cât şi textul în greaca veche, urmează cu fidelitate ediţia stabilită de Nestle-Aland, adusă la zi de cei mai reputaţi savanţi internaţionali.
În amplul comentariu din partea a doua se discută variantele de manuscrise, cititorului oferindu-i-se, de asemenea, informaţiile necesare la nivel filologic, istoric şi teologic pentru o înţelegere mai adâncă a sensului. Câteva zeci de pagini sunt dedicate comentariilor Părinţilor Bisericii, punţi de legătură între autorii textelor Noului Testament, pe de o parte, şi exegeză, liturghie, spiritualitate, pe de altă parte. Această traducere, destinată atât preoţilor, studenţilor în teologie, credincioşilor de toate confesiunile, cât şi celor interesaţi pur şi simplu de Cuvântul lui Iisus Hristos, nu este numai o realizare ştiinţifică riguroasă, ci şi o mărturisire cinstită a credinţei creştine. Noul Testament „nu s-a scris la Fălticeni”, cum atrăgea atenţia, cu umor exasperat, un filozof român creştin. De aceea, Noul Testament trebuie tradus cu precizie de ceasornicar, comentat în contextul epocii sale, interpretat prin prisma înţelegerii patristice. Volumul de faţă încearcă să restituie Cuvântul Evangheliei în forma lui cea mai apropiată de original şi cea mai adecvată pentru sufletul unui creştin modern.

Lansarea volumului Evanghelia după Matei la Casa de cultură Mihai Ursachi din Iaşi, 15 aprilie 2009

 

Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliță este un teolog, eseist, traducător și poet român contemporan.

Asociația Culturală OGLINDANET, fondată în luna mai, 2011, la inițiativa dlui Cristian Bădiliță, în scopul de a desfășura activități (programe, proiecte și acțiuni) culturale, științifice și educaționale cu impact național și internațional.
Cristian Bădiliţă

Latest posts by Cristian Bădiliţă (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *