Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Papa Benedict al XVI-lea despre Părinţii Bisericii

Papa Benedict al XVI-lea despre Părinţii Bisericii

Între 7 martie 2007 şi 25 iunie 2008, Papa Benedict al XVI-lea a consacrat cateheza săptămânală de la Vatican, Părinţilor Bisericii.

Textele respective alcătuiesc un volum fermecător, intitulat chiar Părinţii Bisericii. De la Clement al Romei la Maxim Mărturisitorul (2008). Joseph Ratzinger nu e un patrolog „de meserie”, ci un homo ecclesiasticus cu vocaţia Tradiţiei, în sensul cel mai autentic al acestei noţiuni adesea ideologizate. De altfel, Papa însuşi insistă asupra diferenţei dintre Tradiţia mereu „vivificată” de suflul Duhului Sfânt, şi tradiţionalismul mort, fariseic. Nu trebuie uitat că fostul profesor de la Münster şi Tübingen a participat ca expert la Conciliul Vatican II, conciliu profund patristic.

Cartea cuprinde meditaţii despre o serie de sfinţi şi scriitori din primele şase secole ale creştinismului, selectaţi nu numai în funcţie de importanţa operei lor, ci şi după gustul, subiectiv, al autorului. Printre aceste nume le descoperim pe cele ale lui Colomban sau Maxim de Torino, de pildă, nu însă şi pe cele ale lui Evagrie Ponticul sau Ioan Casian. Papa nu-şi ascunde preferinţele pentru Augustin, care beneficiază de nu mai puţin de cinci cateheze, pentru Origen, Ieronim, Grigore al Nyssei, Grigore cel Mare et alii, protagonişti a câte două cateheze. Dincolo însă de subiectivismul, firesc, al selecţiei, cartea denotă un meşteşug indiscutabil. Nicio deformare apologetică, nici un parti pris occidentalist sau ierarhic nu tulbură bucuria lecturii. Orientul şi Occidentul se reflectă unul în celălalt, comunică prin seva aceleiaşi Tradiţii, neafectată încă de schismă. Chiril al Alexandriei stă alături de Ciprian, Roman Melodul, alături de Leon cel Mare, Ieronim alături de Afraat. Nu avem de-a face cu o simplă suită de monografii redactate de un neamţ pedant. Fiecare destin asupra căruia se apleacă Benedict al XVI-lea devine rampă de reflecţie teologică, pretext pentru o experienţă spirituală şi eclezială. Orice creştin, din orice orizont cultural, poate profita de pe urma acestor cateheze scrise în duh patristic.

 

oglindanet
oglindanet

Latest posts by oglindanet (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *