Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Papa Benedict al XVI-lea în vizită la sinagoga din Roma

Papa Benedict al XVI-lea în vizită la sinagoga din Roma

În după-amiaza zilei de luni, 17 ianuarie 2010, Papa Benedict al XVI-lea a vizitat sinagoga din Roma, în ceea ce s-a dorit a reprezenta „o altă etapă pe calea armoniei şi prieteniei dintre catolici şi evrei”.

Totodată Sfântul Părinte a dorit să sublinieze importanţa „istorică” a evenimentului, fiind vorba despre a doua vizită a unui Papă la această sinagogă, după cea a precursorului său, Ioan Paul al II-lea, la 13 aprilie 1986. Papa Benedict al XVI-lea nu este la primul eveniment de acest gen, fapt pe care l-a şi amintit în discursul său, menţionând vizitele făcute anterior la sinagogile din Köln şi New York, precum şi pelerinajul în Ţara Sfântă. Vizita Papei a lăsat o impresie deosebită, discursul lui fiind întrerupt de şapte ori de aplauzele celor prezenţi.

Papa a ţinut să rememoreze câteva momente istorice care au marcat decisiv relaţia dintre comunitatea catolică şi cea evreiască. Astfel, el a readus în discuţie flagelul Holocaustului, o „culme a căii urii ce începe atunci când omul îl uită pe Creatorul său şi se plasează în centrul universului”, la care mulţi şi-au dat consimţământul în mod tacit. Totuşi, Benedict al XVI-lea a evidenţiat ajutorul pe care mulţi catolici italieni l-au acordat, cu riscul vieţii, refugiaţilor evrei, precum şi asistenţa oferită acestora de Sfântul Scaun, „adesea într-un mod ascuns şi discret”. În acelaşi timp, Papa a făcut apel la momentul crucial reprezentat de Conciliul Vatican II, care a dat un impuls deosebit relaţiei de „dialog, fraternitate şi prietenie, o călătorie care s-a intensificat şi s-a dezvoltat în ultimii patruzeci de ani, prin importanţi paşi şi gesturi semnificative.”

papa-benedictxviDupă cum era de aşteptat, discursul Papei s-a axat pe potenţarea moştenirii comune a evreilor şi creştinilor care sunt „iluminaţi de Decalog, cele Zece porunci, ce constituie un far şi o normă de viaţă trăită în dreptate şi dragoste, ‘un mare cod etic’ pentru întreaga omenire.” Acest fundament comun deschide, în viziunea Papei, posibilitatea mai multor „domenii de cooperare şi mărturie”, dintre care s-a limitat la menţionarea a „trei care sunt deosebit de importante pentru timpul nostru.”

În primul rând, creştinii şi evreii pot conlucra ca să-L facă lumii cunoscut pe singurul Dumnezeu, contrapunându-se tendinţei universale de „a construi alţi idoli, de a face chipuri de aur” şi contracarând astfel impulsul omului de a-L considera pe Dumnezeu „superfluu, irelevant pentru vieţile lor”.
În al doilea rând, Decalogul ne cheamă „să respectăm viaţa şi să o protejăm împotriva oricăror nedreptăţi şi abuzuri, recunoscând valoarea fiecărei fiinţe umane, create după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.”

A treia direcţie, de o importanţă capitală pentru zilele noastre, spre care Decalogul îi cheamă atât pe creştini, cât şi pe evrei să-şi focalizeze eforturile este „prezervarea şi promovarea sfinţeniei familiei, în care da-ul personal şi reciproc, credincios şi definitiv al bărbatului şi femeii deschide calea spre viitor, spre umanitatea autentică a fiecăruia şi, în acelaşi timp, îi deschide pentru darul unei noi vieţi.” Familia continuă „să rămână celula esenţială a societăţii şi mediul fundamental în care sunt învăţate şi practicate virtuţile umane”, iar mărturia acestui fapt constituie „un serviciu vital pentru construirea unei lumi cu un chip mai uman”.
Esenţa Decalogului, a afirmat Papa Benedict al XVI-lea, îi cheamă deopotrivă pe creştini şi pe evrei la exercitarea unei atenţii speciale faţă de nevoile celor săraci, ale femeilor, copiilor, străinilor, bolnavilor şi celor slabi. Aceasta reprezintă o cale a mărturiei pe care, în ciuda diferenţelor existente între cele două comunităţi, creştinii şi evreii o pot aduce împreună, în dialog, respect reciproc şi prietenie.
Suveranul Pontif a încheiat exprimându-şi dorinţa şi speranţa de pace în întreaga lume şi în special în Ţara Sfântă.

Puteţi urmări imagini de la această vizită istorică pe canalul de televiziune KTO, accesând adresa:
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/a_la_une/ceremonie-a-rome-visite-a-la-synagogue-de-rome/00048721

(sursa: www.vatican.va)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *