Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Pinakes: 40000 de manuscrise

Pinakes: 40000 de manuscrise

Semnalăm o preţioasă bază de date pentru toţi cei interesaţi sau implicaţi în mod direct în cercetarea textelor şi manuscriselor greceşti.

http://pinakes.irht.cnrs.fr/ are ca scop prezentarea şi inventarierea tradiţiei manuscrise a textelor greceşti anterioare secolului XVI, pornind de la cataloagele existente în bibliotecile lumii. Este recenzată în acest fel mărturia tradiţiei manuscrise a 13.000 de opere sau a aproape 40.000 de manuscrise din 1.300 de biblioteci. După cum avertizează creatorii bazei de date, ea nu înlocuieşte recursul direct la aceste cataloage, însă reprezintă un instrument extrem de util pentru toţi cercetătorii, înlesnind accesul la sursa directă prin punerea la dispoziţie a tuturor informaţiilor necesare identificării exacte a manuscrisului: autor, operă, dată, loc (biblioteci, muzee, colecţii private), tip, comentarii despre starea manuscrisului, a adnotărilor, etc. De asemenea, baza de date este permanent îmbogăţită prin noi colecţii de cataloage, semnalate într-o rubrică specială de noutăţi.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *