Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Prefaţa Ministrului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului, Theodor Paleologu

Prefaţa Ministrului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului, Theodor Paleologu

     Traducerea comentată a Noului Testament, prima de acest gen în România, este dedicată martirilor creştini din vremea prigoanei comuniste. Nici nu se putea o mai corectă asumare a unui patronaj spiritual.

     Dacă e să ne gândim în urmă şi să rememorăm istoria creştinismului, perioada de glorie a teologiei patristice urmează persecuţiilor din Imperiul Roman. Fără martirii care au murit pentru credinţă, Părinţii Bisericii n-ar fi teologhisit aşa cum au făcut-o. Tratatele şi omiliile lor sunt scrise cu sângele martirilor. Martirii depun mărturie nu numai în privinţa credinţei proprii, ci şi în ceea ce priveşte seriozitatea existenţială a scrierilor teologice. Martirii garantează pentru teologi.

O dedicaţie precum cea din fruntea acestei noi traduceri este, aşadar, un gest de smerenie din partea echipei de savanţi care s-au înhămat la un proiect de o importanţă capitală pentru cultura română. Era normal ca ministerul pe care-l conduc să susţină un efort atât de necesar. Pe mine, ca ministru, mă smereşte nu numai memoria martirilor, ci şi erudiţia traducătorilor şi nu în ultimul rând amintirea lui Şerban Cantacuzino, care a pus mijloace mult mai serioase la îndemâna făuritorilor Bibliei de la 1688. Puterea politică se validează prin realizările culturale pe care le susţine şi „sponsorizează”.

 (foto: Mediafax)

oglindanet
oglindanet

Latest posts by oglindanet (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *