Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Revista Adamantius şi tradiţia alexandrină

Revista Adamantius şi tradiţia alexandrină

Revista Adamantius, Journal of the Italian Reserch Group on „Origen and the Alexandrinian Tradition”,  editată anual de Universitatea din Bologna, este la ora actuală unul dintre instrumentele ştiinţifice şi bibliografice indispensabile atât pentru patristicieni, istorici ai creştinismului timpuriu, cât şi pentru specialiştii în Septuaginta sau în iudaismul elenistic. Fiecare număr cuprinde mai multe secţiuni : Contributi – dosare tematice, articole, cronici de carte dezvoltate; Notiziario – prezentări ale activităţilor grupului, ale ultimelor teze de doctorat susţinute în domeniu; Repertorio bibliografico – liste bibliografice, rezumate şi recenzii ale celor mai recente publicaţii despre Origen şi tradiţia alexandrină în sensul cel mai larg, începând cu tradiţia alexandrină păgînă, iudaismul elenistic (LXX, Filon, Flavius Iosephus), creştinismul alexandrin preorigenian, Origen şi întreaga tradiţie origeniană greacă şi latină, mergând până la Pseudo-Dionisie Areopagitul; Communicazioni -informaţii despre cele mai recente congrese, seminarii şi conferinţe din domeniu.

   Numărul 15/2009, proaspăt aparut, conţine un dublu dosar tematic: primul, realizat de A. Camplani e E. Fiori, este consacrat receptării lui Origen şi Evagrie în cultura siriacă (Origene ed Evagrio nella cultura siriaca : storia, dottrina e testi), iar al doilea, moştenirii lui Origen în Evul Mediu şi în epoca modernă (L’eredità di Origene in età medievale e moderna, realizat de F. Cocchini).

Din primul dosar fac parte, alături de articole datorate lui G. Bunge (Encore une fois : Hénade ou Monade ? Au sujet de deux notions-clés de la terminologie technique d’Évagre le Pontique) şi E. Fiori (« È lui que mi ha donato la conoscenza senza menzogna » (Sap. 7, 17) : Origene, Evagrio, Diogini e la figura del maestro nel Discorso sulla vita spirituale di Sergio di Resh’ayna), două studii (semnate S. Brock şi, respectiv, S. Chiala) consacrate influenţei lui Evagrie asupra scrierilor lui Isaac din Ninive, precum şi o retrospectivă, semnată P. Géhin, asupra operei savantului francez Antoine Guillaumont (1916-2005), care, alături de soţia sa, Claire, s-a ocupat timp de cincizeci de ani de studierea monahismului siriac şi de scrierile lui Evagrie.

Al doilea dosar oferă o perspectivă amplă asupra „recuperării” lui Origen şi a origenismului de către tradiţia medievală, prin studiul lui M. Simonnetti despre Gregorio Magno e Origene sul Cantico dei Cantici, prin două contribuţii privitoare la influenţa lui Origen asupra lui Toma din Aquino (G. Bendinelli, Tommaso d’Aquino lettore di Origene : un introduzione şi D. Pazzini, Il prologo di Giovanni in Origene e in Tommaso di Aquino), precum şi prin articolul lui M. Rizzi despre influenţa tradiţiei origeniene asupra lui Rudolf von Biberach. „Ancheta” dosarului este prelungită spre modernitate de studiul lui G. Pani („In toto Origene non est verbum unum de Christo”: Lutero e Origene).

 

Latest posts by Smaranda Bădiliţă (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *