Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Vizita Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I la Bucureşti

Vizita Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I la Bucureşti

Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, s-a aflat săptămâna trecută la Bucureşti, la invitaţia Sinodului BOR care anul acesta sărbătoreşte 125 de ani de la proclamarea Autocefaliei şi 1685 de ani de la întrunirea Sinodului de la Niceea. La sosirea în ţară, Sanctitatea Sa, a declarat: „Am venit la invitaţia adresată nouă, cu atâta amabilitate, de Preafericirea Voastră, să sărbătorim împreună, pe de o parte, împlinirea a 1685 de ani de la întrunirea Întâiului Sinod Ecumenic, de la Niceea, iar pe de altă parte, aniversarea a 125 de ani de la proclamarea autocefaliei Bisericii Române. Vă aducem din Constantinopol îmbrăţişarea şi binecuvântările Bisericii Mame, care se bucură şi se mândreşte atunci când vede că Biserica din România, fiica ei de odinioară, iar acum Biserică soră mult iubită, merge tot înainte şi creşte în cele dumnezeieşti. Veacuri de-a rândul, Patriarhia Ecumenică a hrănit cu lapte şi a crescut, cu dragoste de mamă, Bisericile locale din Balcani. Ea păstrează pururea tandreţea dragostei faţă de acestea şi mai ales faţă de Biserica Preafericirii Voastre, Biserică demnă de respect, ale cărei rădăcini istorice îşi trag seva şi din venerabila tradiţie a Fanarului. Faptul că nici nu se mai ştie a câta oară venim în vizită în România, în calitate de Patriarh Ecumenic, mărturiseşte această dragoste. Atât în timpul păstoririi vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, dar şi acum, în zilele patriarhatului Preafericirii Voastre, Preaiubite frate Daniel, ne-a învrednicit Dumnezeu, în repetate rânduri, să venim aici, ca să trăim împreună bucuria petrecerii în acelaşi Duh Sfânt, să adeverim liturgic, în Euharistie, faptul că între cele două Biserici, între întâistătătorii şi ierarhia lor, există o legătură indestructibilă, întru Domnul.”


Programul vizitei Sanctităţii Sale, a continuat cu oficierea liturghiei pe 27 octombrie, cu prilejul sărbătoririi Sfântului Dimitrie Basarabov, ale cărui moaşte se află în catedrala patriarhală din Bucureşti. Cu această ocazie, Sanctitatea Sa a dorit să sublinieze faptul că „Biserica Mamă a Constantinopolului, Patriarhia Ecumenică, se bucură astăzi şi ea de prăznuirea ocrotitorului Bucureştilor, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. Cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la proclamarea autocefaliei Preasfintei Biserici Ortodoxe Române, care odinioară i-a fost fiică, iar acum îi este Biserică soră, Patriarhia de Constantinopol nu a dorit, iubiţi fraţi în Hristos Domnul, să fie reprezentată la aceste sfinte sărbători doar de un distins ierarh al ei, ci l-a trimis pe însuşi Patriarhul Ecumenic, pentru ca acesta, în mod personal să fie interpretul dragostei, afecţiunii şi mulţumirii Bisericii Mame pentru toate realizările pe care le aveţi şi să reverse din belşug peste toată obştea Bisericii lui Hristos din România, binecuvântarea şi urările sale ca tot mai mult să sporiţi în iubirea Domnului!”

Un alt punct important din cadrul manifestărilor legate de vizita Patriarhului Bartolomeu I al Constantinopolului în România, a fost şi participarea Sanctităţii Sale la şedinţa solemnă a Sinodului BOR, dedicată aniversării Sinodului I Ecumenic şi al Autocefaliei, acolo unde a ţinut o alocuţiune despre însemnătatea acestui eveniment, subliniind rolul deosebit pe care l-au avut Părinţii întruniţi în cadrul acestui Sinod pentru combaterea arianismului, care începuse să prindă rădăcini puternice în cadrul Imperiului: „După cum se ştie, primul Sfânt Sinod Ecumenic de la Niceea Bitiniei a fost convocat pentru că Biserica era confruntată cu arianismul, o erezie şi blasfemie înfricoşătoare. Până şi zona Ţării Româneşti fusese lovită de flagelul devastator al arianismului; doi episcopi din aceste ţinuturi, Ursacius şi Valens, trecuseră la erezie, devenind lupi răpitori, în loc de buni păstori. Dar, din fericire, existau aici – ca de altfel în toată Biserica – şi păstori adevăraţi, care, cu timp şi fără timp, vegheau şi aveau grijă de oile cuvântătoare ale turmei lui Hristos şi ţineau cu fermitate credinţa ortodoxă. Între aceştia se numără episcopul Teofil din Dacia, cunoscut ca unul din cei 318 Părinţi, de Dumnezeu purtători de la Sinodul I Ecumenic, semnând şi el hotărârile acestuia, în rând cu ceilalţi Sfinţi Părinţi sinodali. Iată de ce Biserica Română are motive în plus să comemoreze în chip strălucit această aniversare. Cei 318 Părinţi nu erau pur şi simplu episcopi sau clerici. Ei erau, cu adevărat, „purtători de Dumnezeu”. Hristos se sălăşluia în inimile lor, Duhul Sfânt era prezent în viaţa lor, plinindu-le şi împlinindu-le existenţa. Trecuseră de treapta curăţirii (katharsis), îşi supuseră patimile reprobabile şi primiseră dumnezeiasca luminare, care le dădea capacitatea de a face distincţie între adevăr şi minciună, între lumină şi întuneric, între voia lui Dumnezeu şi voia celui viclean.”
Vizita Sanctităţii Sale Bartolomeu I este un eveniment deosebit de important pentru BOR, deoarece Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului trăieşte într-un mod cu totul exemplar urmând prin pilda vieţii sale conceptele morale ale Părinţilor Bisericii, despre care vorbeşte, simţindu-i mereu aproape.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *