Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Evanghelia după Luca

Evanghelia după Luca

Evanghelia după Luca
(volumul 5 din noua traducere comentată a Noului Testament)

Publicarea traducerii comentate a Septuagintei, pe care am coordonat-o în cadrul Colegiului Noua Europă, s-a încheiat.  Normal este ca această traducere a Vechiului Testament (versiunea greacă) să se împlinească prin traducerea comentată a Noului Testament. O retraducere a Noului Testament din greaca veche în româneşte e absolut necesară şi urgentă. Traducerile de până acum trebuie ameliorate atât la nivel stilistic, cât şi la nivelul conţinutului: există multe pasaje discutabile, care propun fie contrasensuri, fie imprecizii; Noul Testament nu poate fi tradus decât după Septuaginta, deoarece multe pasaje sunt citate după versiunea greacă a Vechiului Testament; în sfârşit, fiecare capitol al noii traduceri va beneficia de un amplu Comentariu, indispensabil unei înţelegeri corecte a textului. Toate variantele semnificative oferite de manuscrisele vechi vor fi luate în consideraţie. De asemenea, pe lângă notele filologice, teologice şi de realia, un capitol aparte va fi consacrat notelor patristice, menite să insereze textul Noului Testament în tradiţia exegetică a Părinţilor Bisericii. Cultura română încă nu dispune de o traducere ştiinţifică a cărţii sacre a creştinilor. Este principala raţiune pentru care am demarat acest proiect în şapte volume şi care se adresează tuturor confesiunilor creştine din România.
Iată structura proiectului: Evanghelia după Matei/ Evanghelia după Marcu/ Evanghelia după Luca/ Evanghelia după Ioan/ Faptele apostolilor/ Epistole/ Apocalipsa lui Ioan.
Fiecare volum va cuprinde: o introducere; textul grecesc (ediţia 27 Nestle-Aland); traducere; amplu comentariu între 200-300 pp.; note patristice; indici; bibliografii. Volumele vor însuma între 400 şi 600 pp. Introducerile, traducerile şi notele/comentariile vor fi realizate de Cristian Bădiliţă, la nivelul standardelor internaţionale în domeniu. Având în vedere dificultatea proiectului mai mulţi ani sunt necesari pentru realizarea lui.
Primul volum a apărut pe 15 aprilie 2009 şi s-a bucurat de o excelentă primire din partea specialiştilor şi a cititorilor (a se vedea înregistrarea pe site-ul www.cristianbadilita.ro). Al doilea volum, Evanghelia după Ioan, a fost lansat la Teatrul Naţional din Bucureşti pe 14 februarie 2010 (filmul lansării pe site-ul www.cristianbadilita.ro). Al treilea volum, Apocalipsa lui Ioan, a apărut la editura Adevărul Holding în aprilie 2012.
Echipa de lucru este compusă din Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Emanuel Conţac, Marius Cruceru şi Cornelia Dumitru, toţi specialişti în creştinismul antic. Pe lângă această echipă de specliaşti români autorul colaborează cu reputaţi biblişti şi patrologi din spaţiul european. Orice contribuţie financiară din partea Dumneavoastră este binevenită. Numele persoanelor şi instituţiilor care vor susţine consistent proiectul vor figura în toate ediţiile şi retipăririle lucrării. De asemenea, sponsorii vor primi un număr de exemplare şi vor beneficia de publicitate atât prin intermediul volumului Evanghelia după Marcu, cât şi pe site-ul www.oglindanet.ro.

Vă mulţumim anticipat pentru răspunsul Dvs.,
Preşedintele Asociaţiei Oglindanet
Dr. Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliță este un teolog, eseist, traducător și poet român contemporan.

Asociația Culturală OGLINDANET, fondată în luna mai, 2011, la inițiativa dlui Cristian Bădiliță, în scopul de a desfășura activități (programe, proiecte și acțiuni) culturale, științifice și educaționale cu impact național și internațional.
Cristian Bădiliţă

Latest posts by Cristian Bădiliţă (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *