Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Anarhistul de dreapta şi tezele Anticristului

Anarhistul de dreapta şi tezele Anticristului

Cristian Bădiliţă s-a definit pentru prima dată ca „anarhist de dreapta” în Singurătatea păsării migratoare (Curtea veche 2007).

Anarhismul de dreapta este un concept paradoxal, dar el încercuieşte o realitate indiscutabilă. E vorba de atitudinea existenţială a unui ins care nu acceptă regulile convenţionale şi arbitrare ale unui sistem politic, cultural sau religios care-i lezează integritatea. Denunţând valorile curente, acceptate de majoritate, ca pseudovalori sau ca semivalori, anarhistul de dreapta face parte dintr-o elită a marginalilor explozivi. Spre deosebire de anarhiştii de stânga, anarhistul de dreapta refuză ideologia, egalitarismul, violenţa fizică şi revoluţia. El refuză, de asemenea, înregimentarea într-un partid politic de dreapta, pentru că politicul face parte din slabele vaorli ale „acestei lumi”.

Orice partid funcţionează după o ideologie, iar anarhistul de dreapta se opune ideologiei. Printre anarhiştii de dreapta prezentaţi în cadrul conferinţei se numără Barbey d’Aurevilly, Marcel Aymé, Vintilă Horia, Jacques Ellul, Nicolas Gomez Davila. În concluzie conferenţiarul îşi prezintă propria opţiune, care, deşi se apropie de aceea a lui Jacques Ellul, se înscrie într-o viziune biblic-ortodoxă.

Cristian Bădiliţă este autorul unei teze masive despre Anticrist, apărută în 2005 la editura Beauchesne din Paris.

Pe lângă această teză a îngrijit o antologie comentată cuprinzând toate textele despre Anticrist, în greacă şi latină, din primele cinci secole. Antologia e în curs de apariţie la editura Migne din Paris.

Pentru cititorii români el a redactat un al treilea volum, Manual de anticristologie, reeditat acum la editura Vremea din Bucureşti.

Conferenţiarul va prezenta dosarul biblic care stă la originea credinţei în venirea Anticristului, apoi se va opri asupra câtorva autori creştini importanţi care au trasat cadrul anticristologiei în Antichitate: Irineu al Lyonului, Hippolit, Origen, Augustin, cu o analiză specială a legendei lui Nero redivivus. De asemenea, vor fi prezentate câteva lucrări esenţiale despre Anticrist ale specialiştilor moderni.

oglindanet
oglindanet

Latest posts by oglindanet (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *