Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Parlamentul european denunţă ferm persecuţiile anticreştine

Parlamentul european denunţă ferm persecuţiile anticreştine

Nu mai e demult niciun secret faptul că Europa s-a înscris, cu largul concurs al mass-mediei şi al unei însemnate părţi a elitei politice, sociale şi culturale, într-o direcţie de uitare şi trădare a propriilor rădăcini iudeo-creştine, care i-au modelat conştiinţa şi i-au conferit identitate.

Vocile care au atras atenţia asupra acestei degradări voite a memoriei creştine tocmai pentru că n-au fost numeroase, s-au auzit pregnant. Îi amintim aici pe Suveranul Pontif, Benedict al XVI-lea, care, prin intervenţiile sale, a reamintit în mod constant că Europa trebuie să îşi reasume conştient valorile creştine ale vieţii, precum şi pe cancelarul german Angela Merkel, care a cerut, în urmă cu câteva luni, imigranţilor din Germania să-şi asume valorile creştine ale ţării în care trăiesc, arătând, totodată, că gândirea creştină influenţează în mod direct politicul.

Europa a trăit, recent, un moment cu adevărat istoric, când, în urma discuţiilor ce au avut loc în data de 19 ianuarie, Parlamentul european a adoptat, în ziua următoare, 20 ianuarie, o rezoluţie pentru a denunţa persecuţiile anticreştine din Asia şi Africa. Mitropolitul Hilarion Alfeyev de Volkolamsk, preşedintele departamentului de relaţii externe al Patriarhiei Moscovei, a numit această rezoluţie „revoluţionară”, deoarece este prima dată când Parlamentul european se pronunţă într-un mod atât de clar asupra persecuţiilor împotriva creştinilor (vezi aici:

http://www.orthodoxie.com/2011/01/le-parlement-europ%C3%A9en-condamne-les-pers%C3%A9cutions-antichr%C3%A9tiennes.html).

Textul complet al rezoluţiei din 20 ianuarie se poate citi în limba română la următoarea adresă:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0021+0+DOC+XML+V0//RO.

Iată câteva afirmaţii care merită subliniate în mod special: întrucât numărul de atacuri îndreptate împotriva comunităţilor creştine a crescut la nivel mondial în 2010, împreună cu numărul de procese şi de condamnări la moarte pentru blasfemie, care afectează adesea femeile; întrucât statisticile din ultimii ani referitoare la libertatea religioasă arată că majoritatea actelor de violenţă religioasă sunt îndreptate împotriva creştinilor, astfel cum este indicat în Raportul privind libertatea religioasă din lume în 2009, redactat de organizaţia „Aid to the Church in Need”; întrucât, în anumite cazuri, situaţia cu care se confruntă comunităţile creştine este de natură de a pune în pericol existenţa lor, dispariţia acestora putând duce la pierderea unei părţi importante a patrimoniului religios al ţărilor în chestiune (…)”.

Parlamentul european a amintit în textul rezoluţiei toate ţările şi zonele care se confruntă cu persecuţia religioasă anticreştină, condamnând în mod expres aceste acte de violenţă: „[Parlamentul european] condamnă atacurile recente care au avut loc împotriva comunităţilor creştine în diverse ţări şi îşi exprimă solidaritatea cu familiile victimelor; îşi exprimă extrema îngrijorare faţă de multiplicarea actelor de intoleranţă şi de represiune, precum şi a evenimentelor violente îndreptate împotriva comunităţilor creştine, în special în ţările din Africa, Asia şi Orientul Mijlociu”; „condamnă cu fermitate toate actele de violenţă îndreptate împotriva creştinilor sau a altor comunităţi religioase, precum şi toate formele de discriminare şi intoleranţă, bazate pe criterii ce ţin de religie sau credinţă, îndreptate împotriva persoanelor credincioase, a apostaţilor sau a necredincioşilor; subliniază încă o dată că dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie este un drept fundamental al omului”; „îşi exprimă preocupările cu privire la faptul că legea împotriva blasfemiei în vigoare în Pakistan, împotriva căreia răposatul Guvernator Salman Taseer şi-a exprimat opoziţia în public, continuă să fie folosită pentru persecutarea confesiunilor religioase, inclusiv a creştinilor, cum ar fi în cazul lui Asia Noreen, creştină şi mamă a cinci copii, care a fost condamnată la moarte, precum şi cu privire la faptul că asasinul Guvernatorului Salman Taseer este considerat un erou de către părţi importante ale societăţii pakistaneze”; „condamnă întreruperea brutală de către autorităţile turce a slujbei de Crăciun celebrate în ziua de Crăciun de către cei 300 de creştini rămaşi în partea nordică a Ciprului”.

În cele din urmă, Parlamentul european a invitat „viitorul Consiliu de Afaceri Externe, a avut loc la 31 ianuarie 2011, să discute problematica persecutării creştinilor şi a respectării libertăţii credinţei şi religiei; această discuţie ar trebui să conducă la rezultate concrete, în special în ceea ce priveşte instrumentele care pot fi folosite pentru asigurarea securităţii şi protecţiei comunităţilor creştine ameninţate, indiferent de locul unde ar fi situate pe glob”, solicitând „Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate/Vicepreşedintelui Comisiei Europene să dezvolte de o manieră urgentă o strategie a UE referitoare la asigurarea respectării dreptului omului la libertatea de religie, incluzând şi o listă de măsuri împotriva statelor care aleg cu bună ştiinţă să nu protejeze confesiunile religioase”.

La rândul ei, Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat, în 27 ianuarie, un raport asupra situaţiei religioase a creştinilor din Orientul Apropiat şi Mijlociu, al cărui text poate fi citit, în engleză, aici:

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/EREC1957.htm .

Din nefericire, miniştrii afacerilor externe din Uniunea Europeană, reuniţi la Bruxelles în data de 31 ianuarie, nu au ajuns la un acord comun în formularea unei declaraţii privitoare la protejarea libertăţilor religioase din lume. Motivul acestui impas este absenţa din text a referinţelor explicite la persecuţiile anticreştine, ba chiar lipsa cuvântului creştin din acesta. Poate nu întâmplător, intervenţia împotriva acestui fapt a venit din partea Franţei, precum şi a Italiei şi Poloniei. Ministrul italian al afacerilor externe, Franco Frattini, a declarat că „Europa nu ar fi credibilă în prezentarea unui text consacrat violenţei contra minorităţilor religioase fără a cita o singură dată cuvântul „creştin”, denunţând în acelaşi timp o „laicitate exacerbată”. Mai multe despre această reuniune se poate citi aici:

http://www.la-croix.com/L-Europe-echoue-a-parler-d-une-seule-voix-sur-les-libertes-r/article/2453711/4078.

Este, cu siguranţă, devreme să vorbim despre o nouă direcţie în ce priveşte abordarea politică a problemei creştinismului în Europa şi în lume sau de o redescoperire şi revalorizare a moştenirii creştine. Dar aceste semnale nu pot fi decât îmbucurătoare.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *