Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

Copyright – Drepturi de autor

Drepturile de autor pentru conţinutul, imaginile, logo-ul Oglindanet, şi design-ul acestui sit apartin OglindaNet cu excepţia acelor materiale unde este menţionat expres cine posedă drepturile de autor. Logo-ul Oglindanet a fost creat de către Liliana Grecu, grafic designer. Prin prezenta, Oglindanet vă autorizează să vizualizaţi, copiaţi şi imprimaţi documentele publicate World Wide Web pentru uz necomercial şi strict personal. Luând în considerare această autorizare, sunteţi de acord ca orice copie a acestor documente să păstreze toate specificaţiile legate de drepturile de autor şi de proprietatea mărcilor înregistrate menţionate aici.

În afara condiţiilor menţionate mai sus, se interzice copierea sau transmiterea conţinutului acestui sit sub formă electronică sau fizică. Se interzice orice schimbare a conţinutului acestui sit. Dacă doriţi să folosiţi documentele de pe acest sit în alte condiţii decât cele menţionate mai sus, contactaţi-ne la redactia@oglindanet.ro pentru informaţii privind licenţierea.

Documente individuale publicate de Oglindanet pe World Wide Web pot să conţină alte specificaţii legate de drepturi de autor şi consideraţii legale specifice acelui document individual. Dacă doriţi să folosiţi orice conţinut de pe acest sit care nu este proprietatea Oglindanet adresaţi-vă celor ce deţin drepturile de autor pentru documentelor respective.

Aceste pagini vă sunt oferite “ca atare”, doar pentru a vă informa fără garanţie de orice fel, exprimată sau subînţelesă, incluzând, dar nefiind limitat la garanţiile comerciale implicate. Vă veţi asuma riscurile cu privire la convenabilitatea şi acurateţea informaţiilor din aceste pagini. Aceste pagini pot conţine greşeli tehnice sau erori de traducere. Oglindanet nu îşi asumă responsabilitatea sau riscul pentru astfel de erori sau omiteri în cadrul acestui sit sau în alte documente la care există referiri sau link-uri. Acesta este un sit on-line care poate fi vizualizat pe plan internaţional. Nume, logo-uri, design-uri, titluri, cuvinte sau expresii din cadrul acestei publicaţii aparţin Oglindanet sau altor instituţii care pot fi înregistrate în anumite jurisdicţii.

oglindanet
oglindanet

Latest posts by oglindanet (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *