Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Tezaurul de la Sibiel, redescoperit de un italian

Tezaurul de la Sibiel, redescoperit de un italian


Un ziarist italian îndrăgostit de Sibiel şi de preotul Zosim Oancea a reuşit să facă,

 

în doar câţiva ani, ce n-a reuşit să facă nicio instituţie românească în treizeci: să publice un album excelent, în cinci limbi (română, italiană, engleză, germană, franceză), despre cel mai important muzeu de icoane pe sticlă din estul Europei. Giovanni Ruggeri, căci despre el este vorba, s-a instalat la Sibiel, unde şi-a cumpărat o „casă cu şură”. A învăţat româneşte, dar mai ales a învăţat ceea ce foarte puţini români ştiu: să respecte şi să pună în valoare puţinele împliniri din cultura şi spiritualitatea românească. A descoperit în figura luminoasă a preotului Zosim Oancea, creatorul muzeului de la Sibiel, un ghid spiritual dincolo de vârste şi confesiuni. Iar celor peste şase sute de icoane, adunate cu dumnezeiască încăpăţânare de „tata Zozo”, aşa cum îi spuneam noi, cei apropiaţi, le-a conferit blazonul cuvenit. Albumul realizat de G. Ruggeri conţine tot ce este necesar pentru cunoaşterea tezaurului de la Sibiel: un istoric al icoanei pe sticlă în Transilvania, de la miracolul Fecioarei din Nicula (secolul XVIII) până în perioada interbelică, atunci când meşteşugul se stinge; o selecţie de imagini şi o tipologizare a lor; scurte biografii de iconari (majoritatea ţărani, dar nu exclusiv); legende foarte bine documentate pe marginea ilustraţiilor; un capitol special despre întemeierea muzeului („răzbunarea” preotului Zosim Oancea pe închisoarea comunistă, cinsprezece ani!); în fine, o prefaţă a mitropolitului Streza şi o postfaţă a lui Dorin Oancea, fiul cel mai mic al părintelui. Trebuie salutate: profesionalismul realizării acestui album, condiţiile grafice de excepţie şi, nu în ultimul rând, preţul foarte accesibil. G. Ruggeri nu s-a oprit aici. A creat şi un sit internet dedicat muzeului de la Sibiel, sit pe care se poate răsfoi o parte din albumul prezentat mai sus: www.sibiel.net. Mulţumim Tata Zozo, mulţumim Giovanni Ruggeri.

 

Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliță este un teolog, eseist, traducător și poet român contemporan.

Asociația Culturală OGLINDANET, fondată în luna mai, 2011, la inițiativa dlui Cristian Bădiliță, în scopul de a desfășura activități (programe, proiecte și acțiuni) culturale, științifice și educaționale cu impact național și internațional.
Cristian Bădiliţă

Latest posts by Cristian Bădiliţă (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *