Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Augustin, Septuaginta, apocrife

Augustin, Septuaginta, apocrife

www.augustinus.it este un excepţional site dedicat operei lui Augustin. Site-ul constituie o veritabilă bibliotecă virtuală şi un instrument ce se va dovedi indispensabil pentru toţi cei interesaţi – specialişti sau nu – de viaţa, activitatea şi gândirea teologică a  episcopului din Hippona. Creatorii site-ului îşi propun publicarea scrierilor complete ale lui Augustin în latină şi în traducere italiană, fiind însă puse la dispoziţie şi trimiterile spre traducerile engleze, franceze ale lucrărilor lui Augustin existente on-line.

Cu adevărat util şi excelent realizat este aparatul „ajutător” care oferă celor interesaţi un inventar bogat de resurse secundare: indici bibliografici, nenumărate pagini web despre Augustin, cu studii, articole, biografii, abordări şi tendinţe actuale în înţelegerea gândirii sale filozofice şi teologice (nu lipsesc trimiterile la scrierile lui James O’Donnel, un nume obligatoriu în orice bibliografie augustiniană).
Şi pentru ca „oferta” să fie completă, ca într-un fel de compensaţie pentru densitatea şi efortul intelectual pe care îl reclamă textele lui Augustin şi studiile puse la dispoziţie, cititorul are ocazia de a se delecta cu o frumoasă colecţie iconografică augustiniană, călătorind printre cele mai cunoscute fresce, sculpturi, mozaicuri şi picturi despre autorul Confesiunilor.

http://www.myriobiblos.gr/bible/bibleweb.asp

Un site care pune la dispoziţie texte patristice însoţite de materiale de studii on-line. Necesită efort şi răbdare din partea cititorilor chiar şi pentru simpla inventariere a textelor, dar răsplăteşte travaliul prin bogăţia textelor şi a resurselor. Este de remarcat faptul că multe texte pot fi consultate în limba originară, ceea ce reprezintă un avantaj în plus pentru cititorii specializaţi sau cercetătorii în patristică.
Pe lângă textele patristice (disponibile în traduceri engleze) cei interesaţi mai pot consulta: varianta on-line a Septuagintei, cu trimitere la o pagină dedicată exclusiv resurselor electronice de studiu al Septuagintei şi al versiunilor greceşti vechi; anumite studii asupra Vechiului şi Noului Testament, evangheliilor şi textelor apocrife. Mai mult de-atât, este de subliniat faptul că site-ul conţine şi resurse electronice de învăţare a limbii greceşti.

 Imagine: http://www.augustinus.it

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *