Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Bebeluşul revoltat

Bebeluşul revoltat

Pe 22 decembrie 2009, când se împlineau douăzeci de ani de la revolta anticomunistă în România şi tot atâţia de la instaurarea neocomunismului în diferite variante (neostalinistă, pseudogaullistă, malagambist-intelectuală), vedea lumina… internetului revista Oglindanet, prunc născut dintr-o „mamă schijă şi un tată afet”. Iată-ne acum la „tăierea moţului”, spre surprinderea multora şi în primul rând a celui care scrie, cu o senzaţie de uşor tangaj psihedelic, aceste rânduri. Nu vă speriaţi, n-am de gând să vă agresez cu o auto-laudatio tipică festivităţilor carpatine. Oglindanet se ţine copăcel, poate face singură paşii cuveniţi de la creierul şi inima colaboratorilor până la creierul şi inima cititorilor-colaboratori. Se cuvine, totuşi, realizat un scurt bilanţ înaintea noului an de existenţă.

Acest bilanţ trebuie să înceapă cu mulţumirile pe care le datorez tuturor membrilor redacţiei şi tuturor colaboratorilor, permanenţi sau ocazionali, care m-au susţinut cu dârzenie şi pasiune în tot acest răstimp, alcătuind o adevărată familie, în sensul cel mai autentic-pozitiv al cuvântului. Şi numai Dumnezeu ştie cât de greu e să ajungi un „autentic familist”! Tot atât de importanţi sunteţi dumneavoastră, cititorii, din ce în ce mai numeroşi. Vă mulţumesc, în numele întregii redacţii, nu doar pentru consecvenţa cu care deschideţi site-ul revistei digerând texte uneori poate prea picante, alteori poate prea tehnice, alteori, dimpotrivă, prea „lejere”, dar şi pentru mesajele pe care ni le trimiteţi şi care „ne pun balsam la inimă”. Fiţi convinşi că toate sunt citite şi memorate, voluntar sau involuntar. Prin discreta, însă eficienta, dumneavoastră publicitate („internetul fără fir”) am ajuns cunoscuţi şi recunoscuţi.


Oglindanet nu şi-a propus să „devină celebră” cu orice preţ. Fireşte, ne bucură enorm creşterea ei „pe graficul de audienţă”, dar asta nu are şi nu va avea niciun efect asupra strategiei şi criteriilor impuse de la început. Nu vom deveni „comerciali”. Vom rămâne fideli, la nivel politic, „Proclamaţiei de la Timişoara” (pe care vă invit să o recitiţi) şi tradiţiei monarhice; la nivel religios, Evangheliei proclamate şi împlinite în/de Isus Cristos, pluralităţii simfonice a spiritualităţii patristice şi metodei critico-istorice de abordare a textelor tuturor tradiţiilor creştine: ortodoxă, catolică, protestantă, neoprotestantă; în fine, la nivel cultural, vom promova o ierarhie veritabilă a valorilor, nelăsându-ne influenţaţi de duhul rău al găştilor de circumstanţă. Nu în ultimul rând, vom promova, în continuare, deschiderea culturii către spiritualitate şi dialogul, firesc şi necesar, între religie, cultură, ştiinţă si arte.
Vaste projet et avec peu de moyens. Da, e adevărat, nu dispunem de mijloace financiare. Mai exact: nu dispunem de niciun mijloc financiar. Singuri („rupând de la gura pruncilor”) ne plătim dările pentru site şi singuri ne gospodărim fiecare pagină, fiecare text sau imagine. Poate că la un moment dat vor apărea şi (mult)-aşteptaţii Mecena, convinşi de calitatea şi consecvenţa echipei Oglindanet. Dar faptul că „bebeluşul revoltat” a împlinit un an şi câteva mii de cititori, fără niciun sprijin dinafară, constituie, deocamdată, un semn de îmbucurătoare sănătate.

Nu-mi permit să judec preferinţele dumneavoastră, dar fiţi convişi că TOATE numele publicate în Oglindanet prezintă garanţie intelectuală. De aceea, nu ezitaţi să citiţi TOATE textele, chiar dacă domeniul e mai îndepărtat de preocupările sau formaţia dumneavoastră. Înţeleg că pamfletele sau interviurile acidulate din „Golaniada” prezintă o atracţie deosebită; dar vă asigur că hrănitoare mintal sunt şi studiile, recenziile ori semnalele din celelalte rubrici.
Am încercat, pe tot parcursul acestui an, să onorăm memoria a doi teologi importanţi ai Antichităţii creştine: Ieronim şi Ioan Casian. De asemenea, am constituit dosare despre personalităţi marcante ale tuturor tradiţiilor creştine, bine reprezentate şi în România: ortodoxă, catolică, greco-catolică, baptistă, penticostală. Am evitat întotdeauna sloganele ideologizante sau criticile „din principiu”. Mulţumesc colegilor mei ne-ortodocşi pentru probitatea şi profesionalismul intervenţiilor lor, care nu o dată au stârnit şi admiraţia cititorilor. Mulţumesc confraţilor mei ortodocşi care au înţeles adevărata menire a revistei Oglindanet, nelăsându-se ademeniţi de elucubraţiile unor pseudocredincioşi care ne acuză cu o vehemenţă demnă de memoria NKVD-ului, de „erezie”, „sincretism”, „ateism” (în cel mai „civilizat” registru). Normalitatea stârneşte întotdeauna panică printre aiuriţi. Îi avem pe toţi în gândul şi rugăciunile noastre (excusez du peu).
Primul număr pe anul 2011 este programat să apară duminică, 9 ianuarie. Vom pregăti câteva noi surprize de conţinut şi vom restructura, minimal, configuraţia revistei, comasând rubricile „Oglinda vie” şi „Decantări”. În felul acesta pagina de start va fi mai aerisită. Până atunci, Iubiţi Cititori, „Bebeluşul revoltat” vă doreşte, la capătul primului său an de existenţă, Crăciun fericit şi An Nou cu pace, bucurie, şi mai ales cu timp pentru lectură şi meditaţie.

 

Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliță este un teolog, eseist, traducător și poet român contemporan.

Asociația Culturală OGLINDANET, fondată în luna mai, 2011, la inițiativa dlui Cristian Bădiliță, în scopul de a desfășura activități (programe, proiecte și acțiuni) culturale, științifice și educaționale cu impact național și internațional.
Cristian Bădiliţă

Latest posts by Cristian Bădiliţă (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *