Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Celălalt Soare. O autobiografie spirituală

Celălalt Soare. O autobiografie spirituală

L’Autre Soleil (Celălalt Soare) este una din cele mai frumoase şi personale cărţi ale lui Olivier Clément (1921 – 2009).

Retrasează, în peste optzeci de scurte capitole, experienţa intelectuală şi spirituală a autorului până în momentul convertirii la ortodoxie, la vârsta de treizeci de ani. Născut într-o familie socialist-atee, micul Olivier va fi ani de zile obsedat de un răspuns al tatălui său. La întrebarea copilului: „Ce există după moarte?” tatăl îi răspunde sec şi necruţător: „Nimic”. Obsesia acestui „Nimic” rostit de buzele tatălui îl va urmări toată viaţa, chiar şi dincolo de convertire. Volumul Sources, de pildă, consacrat recuperării marilor viziuni patristice, debutează cu tema, existenţialistă, a Nimicului care, în creştinism, primeşte răspunsul Învierii.

soleil

Pentru Olivier Clément, creştinismul este religia Învierii prin excelenţă, a Învierii şi Transfigurării. Merită amintit şi faptul, destul de remarcabil, că, în timp ce majoritatea intelectualilor francezi ai vremii se converteau la comunism, în versiune Stalin sau Mao, Olivier Clément descoperă creştinismul, după numeroase tatonări adiacente: ezoterism, hinduism. De formaţie istoric (a fost profesor de liceu toată viaţa), tinereţea i-a fost ghidată de Alphonse Dupront, cel care trăise câţiva ani la Bucureşti, cel care i-a oferit o bursă de studii, ce se va dovedi salvatoare, lui Cioran şi care, peste ani, îi va oferi lui Mircea Eliade titlul de doctor honoris causa al Sorbonei. Prin Dupront, tânărul student va fi descoperit pentru prima dată, din sursă directă, ortodoxia. Nu trebuie uitat însă faptul că ortodoxia începuse a fi bine cunoscută la Paris prin valul enorm de emigranţi ruşi din interbelic, care a adus cu el şi figuri prestigioase de intelectuali-teologi: Serghei Bulgakov, Florovsky, Berdiaev, sau mai tinerii Vladimir Lossky şi Pavel Evdokimov. Celălalt soare conţine pagini excepţionale despre Berdiaev şi Lossky, cei doi Maeştri, cu majusculă, ai lui Olivier Clément. Aşa cum mărturiseşte autorul însuşi, a fost „confiscat” de ortodoxie prin două cărţi: Duh şi libertate şi Teologia mistică a Bisericii orientale.

Olivier Clément a fost una din şansele ortodoxiei în secolul abia încheiat şi, cu siguranţă, este una din şansele ei pentru secolul abia început. Papa Ioan Paul al II-lea îl preţuia ca pe unul din teologii reprezentativi ai ortodoxiei. Actualul Papă Benedict al XVI-lea se arată nu mai puţin impresionat de anvergura intelectuală şi spirituală a acestui „simplu laic”, devenit una din cele mai autorizate Voci ale ortodoxiei în spaţiul occidental. Din nefericire, tocmai ortodocşii din Est par refractari la cărţile lui Olivier Clément, destul de puţin traduse, înţelese ori asimilate. Atâta vreme cât volume precum Sources. Les mystiques chrétiens des origines (Izvoare. Misticii creştini ai originilor), Rome autrement. Un orthodoxe face à la papauté (Roma altfel. Un ortodox despre papalitate), Croix de mort et de gloire (Crucea de moarte şi de slavă) sau acest splendid Celălalt Soare nu vor intra în circuitul ortodoxiei est-europene, aceasta va fi văduvită de una din figurile-reper al propriei sale identităţi universale.

*

 La un an de la moartea autorului, editura Desclée de Brouwer republică, iată, L’autre soleil (2010), îmbogăţit cu mai multe anexe. Pe lângă textul originar, noua ediţie cuprinde „Câteva note despre prietenie” ale lui Olivier Clément, două emoţionante discursuri comemorative scrise de Andrea Riccardi şi Boris Bobrinskoy, precum şi o notă a îngrijitorului anexelor, Dominique Ponnau. Mulţumim soţiei marelui teolog, doamnei Monique Clément, pentru generozitatea cu care ne-a însoţit în completarea acestui grupaj.

 

Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliță este un teolog, eseist, traducător și poet român contemporan.

Asociația Culturală OGLINDANET, fondată în luna mai, 2011, la inițiativa dlui Cristian Bădiliță, în scopul de a desfășura activități (programe, proiecte și acțiuni) culturale, științifice și educaționale cu impact național și internațional.
Cristian Bădiliţă

Latest posts by Cristian Bădiliţă (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *