Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Invitaţie la Colocviul organizat de Society for Romanian Studies

Invitaţie la Colocviul organizat de Society for Romanian Studies

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 2-4 iulie 2012

Society for Romanian Studies (SRS) este o organizaţie internaţională academică inter-disciplinară ce-şi desfăşoară activitatea în America de Nord. Pentru informaţii despre SRS, vizitaţi www.society4romanianstudies.org.

Europenizare şi globalizare: românii în regiunea lor şi în lume
Colocviul SRS din 2012 încurajează cercetările istorice, culturale şi contemporane privind locul românilor şi moldovenilor în structurile europene şi mondiale şi implicaţiile acestor tendinţe în viitor.

Sunt binevenite propunerile de lucrări, de grupuri de discuţii şi mese rotunde din partea cercetătorilor tineri şi recunoscuţi, specializaţi în următoarele domenii: istorie, sociologie, antropologie, ştiinţe politice, filozofie, drept, lingvistică, economie, afaceri, studii religioase, teatru, literatură, cinematografie, muzică şi educaţie.

Temele pot fi, dar nu sunt limitate la:

România şi Uniunea Europeană
Rolurile Europei, Rusiei şi României în Republica Moldova
Implicaţiile sociale, politice şi ideologice ale globalizării în România şi Moldova
Migraţia şi diaspora în Europa, America de Nord etc.
Consecinţele aderării la Uniunea Europeană
Provocările integrării europene şi mondiale
Scriitori români în străinătate
Traducerile operelor literare Româneşti
Receptarea pe plan mondial a cinematografiei, literaturii şi artei româneşti
Avangarda românească-evreiască în Zürich, Paris, Berlin
Întreprinderi multinaţionale în România şi Moldova
Culturile minorităţilor din România şi Moldova (cultura rromă, germană, maghiară, evreiască, rusească, ucraineană, găgăuză ş. a.)
Construcţia unei memorii europene
Culturile românească şi moldovenească în epoca digitală
Sistemul mass media de limbă română între modelele media ale lumii
Paralelism jurnalistic şi politic
Forme vechi şi noi de cenzură şi autocenzură
Întâlnirile istorice ale românilor şi moldovenilor cu „ceilalţi”
Imaginea rromilor/ evreilor/ maghiarilor/ germanilor printre români

Propunerile de lucrări vor include:

titlul prezentării
un scurt rezumat de cel mult 500 de cuvinte
un scurt CV şi datele de contact ale prezentatorului

Aceste date vor fi trimise într-un singur document Word, în document ataşat, până la 1 Decembrie 2011, către Matthew Ciscel, la adresa: CiscelM@ccsu.edu.

Propunerile pentru grupuri de discuţii de două ore, cu 3-4 lucrări, un preşedinte şi 1-2 participanţi vor include:

descrierea temei grupului de discuţii
rezumatele lucrărilor
scurte CV-uri şi datele de contact ale tuturor participanţilor

Participanţii trebuie să provină din cel puţin două universităţi diferite.

Se vor primi şi propuneri pentru mese rotunde cu 3-5 participanţi.

Acceptarea propunerilor va fi anunţată participanţilor până la 30 ianuarie 2012.

Vedeţi aici apelul de lansare (engl.): Colocviu srs.PDF

oglindanet
oglindanet

Latest posts by oglindanet (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *