Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Trei vieţi de monahi

Trei vieţi de monahi

Editura Institutului Biblic a publicat volumul Fericitul Ieronim, Trei vieţi de monahi. Împotriva lui Helvidius. Epistole, în traducerea Ioanei Costa şi a lui Constantin Răchită (2011).

Cele trei biografii care deschid volumul apăruseră în oglindanet în anul 2010: Viaţa lui Pavel Tebanul, primul sihastru creştin, Viaţa lui Malhus, călugărul salvat de o leoaică, Minunile sihastrului Ilarion, Ilarion, ucenicul marelui Antonie, Ilarion, şarpele boa şi ultimele minuni.

 

 

 

oglindanet
oglindanet

Latest posts by oglindanet (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *