Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

CONGRES Postcolonialism / Postcomunism: Intersectări şi Suprapuneri

CONGRES Postcolonialism / Postcomunism: Intersectări şi Suprapuneri

23-24 aprilie 2010,Centrul de studii canadiene, Universitatea din Bucureşti

Keynote Speaker: Profesor Dr. John Thieme, Universitatea din East Anglia
„Sfere de posibilitate: Transformarea spaţiilor lingvistice postcoloniale”

În anii care au urmat căderii comunismului au existat dezbateri în ce priveşte suprapunerea dintre „postcomunism” şi „postcolonialism”. Aceste dezbateri au derivat din opoziţiile pe care se bazează discursul postcolonial şi din măsura în care experienţa postcolonialismului ar putea procura un vocabular teoretic pentru postcomunism. Este profitabil să facem analogii între discursul comunist şi discursurile coloniale hegemonice. Alte posibile paralele includ perceperea Cortinei de fier ca formă de apartheid şi relaţia dintre centru şi periferie, care făcea ca literatura apărută în fosta colonie sau naţiune-satelit să fie considerată valoroasă doar dacă se conforma modelelor stabilite de puterea hegemonică. Mai pot fi enumerate şi alte elemente ideologice pe baza cărora a fost contestat acest tip de imperialism cultural.

Mai recent, relaţiile dintre România (şi, prin extindere, dintre toate ţările din blocul fost-comunist) şi Europa de Vest şi Statele Unite în timpul procesului de integrare NATO şi UE manifestă urme de reacţii la neocolonialism prin imitarea nediscriminată a modelelor occidentale, indiferent dacă ele pot fi aplicate la realităţile locale sau nu. În ultima vreme, România a trecut printr-o serie de auto-redefiniri complexe în raport cu o tradiţie şi o istorie ce trebuie să fie rescrise, dar şi cu o Europă abstractă şi cu un model global ce aminteşte de mimetismul lui Homi Bhabha. Acest concept poate fi folosit spre a clarifica ambivalenţa discursului colonial în care, în cele din urmă, colonizaţii (chiar şi în starea postcolonială de aparentă libertate) sunt cei care legitimează statul colonizat, reflectând modelele şi valorile colonizatorilor.

Definirea şi redefinirea conceptuală a termenilor au fost esenţiale în stabilirea de noi discipline. Unele concepte care stau la baza postcolonialismului au fost adunate în  lucrări lexicografice precum Post-Colonial Studies: The Essential Glossary [Studii post-coloniale: Glosar esenţial] de John Thieme (Londra, Arnold, 2003) sau Key Concepts in Postcolonial Studies [Concepte-cheie în studiile postcoloniale] de Bill Ashcroft, Gareth Griffiths şi Helen Tiffin (Londra şi New York, Routledge, 1998). Studiile postcomuniste pot fi teoretizate pornind de la o reevaluare a relevanţei termenilor postcoloniali pentru studiul postcomunismului. Aşteptăm lucrări care se axează pe unele dintre chestiunile descrise mai sus,  dar care să exploreze şi relevanţa următoarelor concepte postcoloniale, care reprezintă puncte de contact cu spaţiul postcomunist: alteritate, ambivalenţă, rezistenţă anti-metropolitană, apropriere, auto-colonizare, cartografiere, centru/periferie, colonialism/postcolonialism, creolizare, geografie culturală, transfer cultural, decolonizare, dezeuropenizare, pluralismul modelelor culturale, denaţionalizare, dezvoltare, diaspora, diferenţă/universalitate, dislocare, diversitate, colonizare dublă, liminalitate, metaistorie, metisare, migrare, minoritate, monoculturalism, multiculturalism, alegorie naţională, identitate naţională, neocolonialism, orientalizare, parazitism, parodie, pastişă, pluralism, rasism, recolonizare, relocarea populaţiei, rescriere, esenţialism strategic, studii subalterne, transcultură, transnaţionalism, transregionalism, occidentalizare.

Prezentările vor avea 20 de minute, iar pentru discuţii vor fi rezervate 10 minute.  Participanţii sunt invitaţi să trimită rezumate ce urmează a fi publicate în programul conferinţei. Rezumatele nu vor depăşi 200 de cuvinte şi vor fi însoţite de o listă de 7-10 cuvinte-cheie şi de o scurtă notă biografică în care să se detalieze domeniul de specializare al autorului şi principalele sale realizări. Ele vor fi trimise în format Word. Propunerile trebuie să includă titlul lucrării, numele şi afilierea instituţională, ca şi numărul de fax şi adresa de e-mail.

Vă invităm să propuneţi lucrări chiar dacă nu puteţi fi prezenţi personal la conferinţă. Este posibilă şi înscrierea virtuală, care vă permite să vă trimiteţi lucrarea spre posibilă selecţie şi publicare în volumul final, ce va cuprinde o parte din contribuţiile la această conferinţă. Propunerile vor fi selectate în termen de două săptămâni de la depunere.

Fie că sunteţi participant virtual sau prezent la această conferinţă, termenul pentru depunerea propunerilor este 31 ianuarie 2010. Celelalte termene şi detalii vor fi anunţate pe situl conferinţei după această dată.

Vă rugăm trimiteţi propunerile la: postcolonialism.postcommunism@yahoo.com

Taxa de participare: 50 Euro (care trebuie achitată la sosire)

Aşteptăm să primim propunerile dumneavoastră şi sperând că veţi putea fi alături de noi  în primăvara lui 2010, vă aşteptăm cu  plăcere la Bucureşti,
Organizatorii
Prof. dr. Monica Bottez, Director
Conf. dr. Sabina Draga
Conf. dr. Bogdan Ştefănescu
Lect. dr. Ruxandra Visan
Asist.drd. Ruxandra Rădulescu
Asist. Drd. Alina Bottez

 

oglindanet
oglindanet

Latest posts by oglindanet (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *