Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Între Moscova şi Constantinopol: ortodoxia multi sau acefală?

Între Moscova şi Constantinopol: ortodoxia multi sau acefală?

Cu ocazia întâlnirii episcopale care a avut loc la Moscova în data de 2 februarie 2010, patriarhul Bisericii ortodoxe ruse, Chiril, a abordat problematica relaţiilor inter-ortodoxe, oprindu-se în special asupra vizitei oficiale pe care a efectuat-o în luna iunie a anului trecut la Patriarhatul de Constantinopol. Având în vedere istoricul relaţiilor tensionate între cele două patriarhii, patriarhul Chiril şi-a exprimat speranţa că această vizită a inaugurat o nouă etapă în cadrul relaţiilor dintre cele două Biserici.

Discuţiile dintre cei doi au vizat în primul rând aspecte concrete ale lucrării de păstorire a credincioşilor rusofoni din Turcia, comunitate ce se ridică la 15.000 de persoane. În plus, s-a ajuns la un acord pentru organizarea unui program regulat de pelerinaje ale clericilor Bisericii ruse la vechile locuri sfinte bizantine de pe teritoriul Turciei (primul pelerinaj a avut loc în decembrie 2009).

Ca exemplu al relaţiilor de fraternitate, Chiril a menţinonat sfinţirea, de către cei doi patriarhi, a Bisericii Sfinţii Constantin şi Elena, situată la reşedinţa de vară a Consulatului general al Rusiei din Buuk-Der, lângă Istanbul. De asemenea, patriarhul a amintit desprte întâlnirea avută împreună cu primul ministru al Turciei, R. Erdogan de la care a primit asigurarea unei susţineri totale cu privire la problemele lucrării pastorale pentru credincioşii de limbă rusă de pe teritoriul Turciei şi la desfăşurarea în condiţii optime ale pelerinajelor  (www.mospat.ru).

bartolomeu-kiril

Întâlnirea dintre Chiril şi patriarhul ecumenic de Constantinopol reprezintă cu adevărat un moment cheie într-o relaţie presărată cu tensiuni între cele două Patriarhii. Amintim că Patriarhia rusă şi-a suspendat participarea la lucrările Conferinţei bisericilor europene datorită acceptării Bisericii Estoniei, aflată sub jurisdicţia Constantinopolului. Însă unul dintre aspectele cele mai generatoare de tensiuni în cadrul ortodoxiei răsăritene rămâne statutul Bisericii ortodoxe din Ucraina. Ortodoxia ucraineană este împărţită astăzi în trei biserici, dintre care una este loială Moscovei şi există conform observatorilor, precum şi a unor înalte feţe bisericeşti suficiente motive pentru a fi martori la o intensificare a activităţii misionare a Bisericii Moscovei în Ucraina în scopul subordonării ei jurisdicţiei ecleziale ruse.

În opinia multora patriarhul Chiril este un reformator animat de ambiţia devoratoare de a aduce Biserica rusă pe primul loc în cadrul patriarhatelor ortodoxe. Merită reamintită declaraţia pe care Chiril a făcut-o în calitate de arhiepiscop metropolitan de Smolensk, conform căreia Biserica Rusiei ar trebui să deţină locul de frunte între Bisericile ortodoxe, afirmând totodată că „Noi suntem adevăraţii moştenitori ai Bizanţului.”
Pe 20 mai 2010 patriarhul de Constantinopol va efectua, la rândul său, o vizită la Moscova.

(titlul articolului aparţine redacţiei)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *