Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Lansarea volumului Evanghelia după Ioan în traducerea comentată a lui Cristian Bădiliţă

Lansarea volumului Evanghelia după Ioan în traducerea comentată a lui Cristian Bădiliţă

Curtea Veche Publishing are deosebita plăcere de a vă anunţa lansarea Evangheliei după Ioan, cu introduceri, traducere, comentarii şi note patristice de Cristian Bădiliţă. Evenimentul va avea loc duminică, 14 februarie, la ora 13:00, în Foaierul Sălii Atelier a Teatrului Naţional Bucureşti (Bulevardul Nicolae Bălcescu nr.2). Vorbitorii la eveniment sunt Cristian Bădiliţă, Laurenţiu Constantin Erbiceanu (Preşedinte al Fundaţiei Culturale Erbiceanu) şi Prof. Francisca Băltăceanu, iar actorul Victor Rebengiuc va lectura un fragment din Evanghelie.
Evenimentul de lansare va fi precedat de conferinţa De ce avem nevoie de o nouă traducere a Septuagintei şi a Noului Testament? susţinută de Cristian Bădiliţă, începând cu ora 11:00, la Sala Atelier a Teatrului Naţional Bucureşti. Cele două Testamente care alcătuiesc Biblia creştină reflectă nemijlocit cuvântul lui Dumnezeu. Un bun creştin, un creştin moral, pur şi simplu, nu se poate dispensa de lectura şi interpretarea Bibliei. Dispune ortodoxia românească, la ora actuală, de traduceri corecte ale Bibliei, care să redea cât mai fidel cu putinţă Cuvântul lui Dumnezeu, apte, în acelaşi timp să mulţumească un cititor al secolului XXI?
Traducerea comentată a Evangheliei după Ioan pe care o propune Cristian Bădiliţă, specialist în creştinismul timpuriu, este al doilea dintre cele şapte volume ale seriei Noul Testament, iniţiată la Curtea Veche şi sprijinită de câteva instituţii de stat şi private. Această ediţie bilingvă, ce include atât traducerea în limba română, cât şi textul în greaca veche, urmează cu fidelitate ediţia stabilită de Nestle-Aland, adusă la zi de cei mai reputaţi savanţi internaţionali.

În amplul comentariu din partea a doua se discută variantele de manuscrise, cititorului oferindu-i-se, de asemenea, informaţiile necesare la nivel filologic, istoric şi teologic pentru o înţelegere mai adâncă a sensului. Câteva zeci de pagini sunt dedicate comentariilor Părinţilor Bisericii, punţi de legătură între autorii textelor Noului Testament, pe de o parte, şi exegeză, liturghie, spiritualitate, pe de altă parte. Această traducere, destinată atât preoţilor, studenţilor în teologie, credincioşilor de toate confesiunile, cât şi celor interesaţi pur şi simplu de Cuvântul lui Iisus Hristos, nu este numai o realizare ştiinţifică riguroasă, ci şi o mărturisire cinstită a credinţei creştine. Noul Testament „nu s-a scris la Fălticeni”, cum atrăgea atenţia, cu umor exasperat, un filozof român creştin. De aceea, Noul Testament trebuie tradus cu precizie de ceasornicar, comentat în contextul epocii sale, interpretat prin prisma înţelegerii patristice. Volumul de faţă încearcă să restituie Cuvântul Evangheliei în forma lui cea mai apropiată de original şi cea mai adecvată pentru sufletul unui creştin modern.

Curtea Veche Publishing
11 Arh. Ion Mincu Street, 011356 Bucharest, Romania
Phone: (+4021) 222 57 26; 222 47 65
Fax: (+4021) 223 16 88

Alte informaţii: http://www.tnb.ro/index.php?page=conferintele-tnb

 

Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliță este un teolog, eseist, traducător și poet român contemporan.

Asociația Culturală OGLINDANET, fondată în luna mai, 2011, la inițiativa dlui Cristian Bădiliță, în scopul de a desfășura activități (programe, proiecte și acțiuni) culturale, științifice și educaționale cu impact național și internațional.
Cristian Bădiliţă

Latest posts by Cristian Bădiliţă (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *