Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Libanios: un renascentist avant la lettre şi Centrul de studii de la Montpellier

Libanios: un renascentist avant la lettre şi Centrul de studii de la Montpellier

Centrul Libanios, situat în Montpellier, Franţa,  (http://recherche.univ-montp3.fr/crises/index), reprezintă un veritabil spaţiu de cultură umanistă care pune la dispoziţia cercetătorilor operei sofistului Libanios (sec. IV e.n.) resursele „palpabile” şi electronice esenţiale în demersul studierii şi aprofundării marelui gânditor grec. În acelaşi timp, centrul se doreşte a fi un „loc de contact”, un cadru care să permită iniţierea de legături între toţi cercetătorii lui Libanios, oferindu-le posibilitatea de a fi „la zi” cu stadiul cercetării prin schimburi de idei, informaţii cu privire la manifestările specifice centrului şi cu privire la ultimele lucrări sau apariţii în domeniu.

Site-ul centrului cuprinde o catalogare a surselor primare şi secundare disponibile, de la manuscrise şi traduceri ale textelor lui Libanios la monografii, lucrări, disertaţii, articole, precum şi o listă a proiectelor de cercetare şi traducerilor aflate în derulare.

În cadrul activităţilor organizate de centru, între 18 şi 20 martie va avea loc Colocviul internaţional Libanios, le premier humaniste – Éducation, pensée politique, culture et rhétorique chez un auteur du IVe siècle après Jésus-Christ (http://recherche.univ-montp3.fr/crises/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=133). Înţelegem din Argumentul evenimentului că acest colocviu reprezintă o etapă în plus în procesul de recuperare a unui gânditor de prim rang, zugrăvit ca un autentic umanist renascentist avant la lettre. Astfel, asemenea renascentiştilor, Libanios şi-a ancorat gândirea în cultura care, deja în timpul său, aparţinea Antichităţii, cadru care i-a structurat abordarea prezentului, i-a oferit mijloacele de a lupta cu erorile timpului său, precum şi mobilul progresului.

În ciuda notorietăţii, care a făcut din el un autor de referinţă şi unul dintre gânditorii intens studiaţi în timpul Renaşterii, Libanios a intrat după acest moment într-un con de umbră, în special între anii 1870-1970. Sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI au prilejuit o revigorare ferventă a studiilor asupra gândirii sale.
Tocmai această „reîntoarcere la Libanios” doreşte să fie subliniată prin acest colocviu a cărui abordare nu va fi una istoricistă, ci va căuta să descrie un gânditor profund angajat într-o încercare de repotenţare a culturii greceşti într-un mediu creştin.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *