Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Noua Traducere Ecumenică a Bibliei cuprinde câteva texte din canonul ortodox

Noua Traducere Ecumenică a Bibliei cuprinde câteva texte din canonul ortodox

Biblia rămâne cartea de căpătâi a creştinismului, reunind toate cărţile sacre care transmit „Cuvântul lui Dumnezeu” şi ne descoperă Revelaţia divină.

Cristalizarea canonului Sfintei Scripturi este rodul discernământului eclesial al creştinilor primelor secole, fiind un proces firesc care separă tradiţiile biblice autentice de producţiile apocrife sau heterodoxe mitologizante, fie că vorbim despre grupările gnostice sau de comunităţile sectare adopţioniste sau dochetiste ale timpului.

Studiul scrierilor apocrife şi al literaturii din ambientul extra-biblic ne ajută să înţelegem complexitatea fenomenului apariţiei tradiţiilor biblice, fie că este vorba despre cărţile Vechiului Testament sau despre Noul Testament. Biblia este mai întâi de toate hrană spirituală pentru credincioşi, Cuvântul lui Dumnezeu materializat prin semnele alfabetului devenind o adevărată mană cerească pentru omul credinţei: lectura unei pericope ne deschide profunzimi nebănuite numai în măsura în care citim în spiritul în care a fost scrisă… de fiecare dată vom descoperi o faţă ascunsă a textului şi ne vom hrăni credinţa.

Apoi, Biblia este fundamentul pe care se clădeşte orice teologie, de la teologia fundamentală la disciplinele dogmatice speciale; în Sfânta Scriptură se înrădăcinează teologia morală, în timp ce Biserica se roagă prin imnografia dezvoltată în jurul textului biblic. Din tradiţiile de limbă ebraică, greacă şi latină creştinii au ajuns, din necesitate, la transpunerea Cuvântului lui Dumnezeu în limba vie, vorbită, a poporului din care fac parte, un proces istoric care va însoţi omenirea până la sfârşitul veacurilor: adevărul unic şi sensul revelat rămâne acelaşi, însă trebuie transpus în limbajul cultural specific unui anumit spaţiu geo-cultural şi a unei anumite epoci istorice.

Biserica, totalitatea credincioşilor, se manifestă în sânul unor popoare diferite, pe continente diferite, citind Sfânta Scriptură în cadrul tradiţiilor locale în care Cuvântul lui Dumnezeu a prin rădăcini. Iată de ce avem la ora actuală o Biblie tradusă în toate limbile pământului, dar şi tradiţii hermeneutice specifice care disting şcolile catolice, ortodoxe sau protestante.

Iată de ce în anii ’60 a început în ambientul teologiei francofone un proiect curajos care şi-a propus să ofere o traducere cu introduceri şi trimiteri bibliografice în care să se regăsească atât catolicii, cât şi ortodocşii sau protestanţii, proiect care a dat naştere unei Traduceri Ecumenice a Bibliei„Traduction Œcuménique de la Bible” (TOB).

Noua ediţie este o adevărată operă de maturitate apărută sub direcţia mai multor biblişti şi teologi responsabili: părintele Nicolas-Jean Sed, directorul Editurii Cerf, părintele Gérard Billon, profesor la Institutul Catolic din Paris, Sophie Stavrou, profesoară la Institutul Teologic Ortodox Saint-Serge, pastorul Jean-Marc Babut, expert în cadrul Societăţii biblice franceze şi pastorul Bernard Coyault, directorul Societăţii biblice franceze – Bibli’O.

Ediţia din noiembrie 2010 aduce o serie de modificări faţă de ediţiile precedente care ne permite atât o mai bună înţelegere a textului prin claritatea limbajului folosit, cât şi o traducere fidelă izvorului biblic originar.

O noutate constă în introducerea textelor deuterocanonice prezente în tradiţiile Bisericii Ortodoxe Române şi a Bisericii Române Unite, comune tuturor Bisericilor de rit greco-bizantin: III şi IV Ezdra, III şi IV Macabei, Rugăciunea lui Manase şi Psalmul 151. Adăugarea textelor deuterocanonice s-a făcut la propunerea Institutului de Teologie Ortodoxă Saint-Serge, unele dintre acestea neexistând până acum în limba franceză. Ampla introducere la textele amintite, precum şi enumerarea completă a cărţilor biblice din canonul ebraic şi creştin, ne permite o viziune de ansamblu asupra procesului de redactare specific diferitelor tradiţii locale, oferind cititorului avizat şi textele care circulă în spiritualitatea creştinismului românesc.

Cuvântul lui Dumnezeu cuprins în textele Bibliei rămâne cel dintâi sprijin în efortul tuturor creştinilor de a se apropia unii faţă de ceilalţi, fiind un mijloc prin care toţi ne putem manifesta unitatea în diversitatea tradiţiilor şi specificului confesional propriu. Un instrument de lucru la îndemâna teologilor francofoni, noua ediţie a TOB iese din cadrul restrâns al tradiţiilor occidentale, deschizând calea spre textele utilizate în spiritualitatea creştinismului răsăritean, un pas spre cunoaşterea reciprocă şi recunoaşterea bogăţiei tradiţiilor care fac parte din patrimoniul Bisericii universale.

 

Cititorii francofoni ai revistei pot urmări emisiunea „Biblia, izvor de unitate”, dedicată acestei noi traduceri, accesând adresa: http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/la-foi-prise-au-mot/la-foi-prise-au-mot-la-bible,-source-d-unite/00054407

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *