Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Simpozionul naţional “Explorări în tradiţia biblică românească”

Simpozionul naţional “Explorări în tradiţia biblică românească”

Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi

Centrul de Studii Biblico Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum»
Institutul de Filologie Română «A. Philippide», Iaşi
Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România

organizează

SIMPOZIONUL NAŢIONAL
«EXPLORĂRI ÎN TRADIŢIA BIBLICĂ ROMÂNEASCĂ»
Iaşi, 28 29 octombrie 2010

Organizatorii îşi propun ca lucrările Simpozionului să ofere un cadru de dezbatere multidisciplinară şi interdisciplinară în jurul problematicii complexe a editării, traducerii şi interpretării, circulaţiei şi receptării textelor sacre în limba română. Simpozionul se va desfăşura în patru secţiuni tematice:

1. Problematica filologică
Editarea textelor biblice. Critică de text şi paleografie. Informatizare şi digitalizare a textelor sacre. Textul biblic ca reper în studiul diacronic al limbii. Lexicologie şi semantică biblică. Frazeologie biblică. Onomastică biblică. Interferenţe şi delimitări stilistice: stil biblic, stil liturgic, stil teologic sapienţial
2. Problematica traductologică
Tipologia traducerilor biblice. Literalism şi interpretare liberă. Sursă unică vs. sursă multiplă. Relaţii între versiuni succesive. Implicaţii poetice, retorice sau pragmatice ale transpunerii textelor sacre
3. Hermeneutică biblică
Obiectivitate textual filologică vs. condiţionare confesional teologică (dogmatică, canonică, eclesiologică, hristologică, soteriologică, eshatologică etc.). Tradiţia patristică — reper şi criteriu de interpretare a textelor sacre
4. Istoria receptării textelor sacre
Interferenţe culturale şi mentalităţi în receptarea textelor sacre. Paradigme literare, etice, juridice, politologice, filosofice, sociologice sau etnologice. Personaje, structuri, motive literar artistice de origine biblică. Inserţia, prelucrarea şi stilizarea citatului biblic

Specialiştii interesaţi să participe la Simpozion sunt rugaţi să transmită organizatorilor titlul comunicării (însoţit, în attachement, de un rezumat de maximum 100 de cuvinte) si secţiunea la care doresc sa participe, împreună cu datele personale (adresă, afiliere), la adresa simpozionmld2010@gmail.com, sau la adresa unuia dintre membrii secretariatului, până la data de 20 iulie 2010.
Fiecărei comunicări individuale îi vor fi rezervate, pentru prezentare, 30 de minute (inclusiv întrebările şi discuţiile).
Acceptul de participare la Simpozion va fi transmis individual participanţilor până la data de 31 august 2010.
Cu 10 zile înainte de începerea Simpozionului, participanţii vor primi per e mail programul general.

Lucrările Simpozionului vor fi editate ulterior de către organizatori într un volum publicat la Editura Universităţii din Iaşi. Indicaţiile tehnoredacţionale vor fi comunicate ulterior participanţilor ale căror contribuţii vor fi reţinute spre publicare.

Taxa de participare (150 lei) va acoperi cheltuielile de organizare curente şi editarea volumului. Fiecare participant va primi ulterior un exemplar gratuit din volumul cu actele Simpozionului. Modalitatea de plată a taxei de participare va fi comunicată participanţilor la sfârşitul perioadei de înscriere, ca urmare a acceptării de a participa.

Organizatorii pot media, la cererea participanţilor, rezervarea unei camere în Hotelul Gaudeamus al Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» sau a altor posibilităţi de cazare.

Comitetul de organizare a Simpozionului:
Prof. univ. dr. Eugen Munteanu (Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, preşedinte)
Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu (Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. pr. Gheorghe Popa (Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi)
Prof. univ. dr. Ioana Costa (Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Rodica Zafiu (Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Mihai Moraru (Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Mihaela Paraschiv (Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi)
Cercet. şt. I dr. Gabriela Haja (Institutul de Filolgie Română «A. Philippide», Iaşi)
Dr. Dragoş Bahrim (Seminarul Teologic Liceal Ortodox «Sf.Vasile cel Mare», Iaşi)
Dr. Mihail Neamţu (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Bucureşti)
Dr. Wilhelm Tauwinkl (Institutul Teologic Romano-Catolic, Bucureşti)

Secretariatul Simpozionului:
CS III dr. Mioara Dragomir (mioaradragomir_2006@yahoo.com, 0749109745)
CS drd. Ioan Florin Florescu (ioanflorinflorescu@yahoo.com, 0749050707)
CS dr. Anamaria Gînsac (anamaria_gansac@yahoo.com, 0743783949)
CS dr. Maria Husarciuc (mhusarciuc@gmail.com, 0751101551)
CS drd. Sabina Rotenstein (sabinasavu@yahoo.com, 0745528702)
CS drd. Mădălina Ungureanu (madandronic@gmail.com, 0741148872)

oglindanet
oglindanet

Latest posts by oglindanet (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *