Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Concursul literar Insula Europea  sau Tinerii scriitori români faţă cu reacţiunea…

Concursul literar Insula Europea sau Tinerii scriitori români faţă cu reacţiunea…


S-a încheiat de curând prima ediţie a concursului literar internaţional Insula Europea, dedicat tinerilor scriitori under 35, cetăţeni ai Uniunii Europene.  A convins juriul pentru cea mai înaltă distincţie romanul lui Adrian Chivu, Caiet de desen, Editura Curtea Veche, Bucureşti 2008 – în curs de apariţie în limba italiană prin grija traducătoarei de origini italo-române Ileana Pop – în timp ce premiul special „Biblioteche Comunali di Perugia” a fost acordat olandezului Christiaan Weijts, pentru romanul Via Cappello 23, De Arbeiderspersm, Amsterdam 2008. Ambii autori au fost prezenţi şi elogiaţi în cadrul ceremoniei de premiere de la Perugia din 30 octombrie. Concursul reprezintă de fapt ramura internaţională a premiului literar Insula Romana, aflat la a X-a ediţie, dedicat însă operelor inedite italiene. Prima ediţie a premiului Insula Europea a fost organizat sub prestigioasa egidă a Comisiei Europene, a Conferinţei Regiunilor şi Provinciilor Autonome din Italia şi a Universităţii din Perugia, în cadrul proiectului „Ottobre piovono libri. I luoghi della lettura”, promovat de Centro per il Libro, Perugia. 
România a avut o prezenţă de excepţie nu numai prin numărul de volume înscrise la concurs, dar şi prin calitatea prozelor. Din 9 volume de autori români, cel puţin 7 s-ar fi putut afla pe lista nominalizărilor pentru marele premiu. Romane ca Viaţa unui şef de departament povestită de fiul său Supermen de Şerban Anghene, Nevoi speciale de Dan Sociu, Mireasa cu şosete roşii de Adela Greceanu, Blocul 29 apartamentul 1 de Corina Sabău, Intrarea soarelui de Cecilia Ştefănescu sau excelenta colecţie de povestiri Celelalte poveşti de dragoste de Lucian Dan Teodorovici, pentru a da câteva exemple, au reprezentat literatura română într-un ansamblu al valorilor europene autentice şi, de ce nu, „exportabile”. Fără a face vreo nedreptate mai vârstnicilor, nu este niciun secret că în ultimii ani asistăm la un salt calitativ fără precedent în artele româneşti, graţie mai ales artiştilor tineri. Negând incluziunea restrictivă într-un program generaţional, tinerii scriitori de azi sunt totuşi uniţi de un ţel comun: în sunete de surle şi trâmbiţe să o coboare pe „mama literatura” din „turnul de fildeş” în care au exilat-o taţii lor spirituali în vremurile nesfârşite de dictatură proletcultistă şi naţional-comunistă. Fiecare în stil propriu şi căutându-şi reţeta personală, jucându-se sau înjurând, în atitudine de frondă sau de blazare, ei forţează limitele ce îngrădesc mentalităţile, dărâmă tabuurile şi biciuiesc cutumele. Nimic nu se salvează în faţa vijeliei de cuvinte, fraze, evenimente culturale şi polemici literare. Sunt zgomotoşi şi dezinhibaţi. „Radem tot, la sol!”, pare să le fie sloganul.  În fiecare gest creator transpare dorinţa nestăvilită de nou şi de scuturare de hainele uzate, prea strâmte şi totodată prea greoaie ale istoriei aberante.

Dacă Zidul Berlinului a fost doborât într-o singură noapte, cel al mentalităţilor se tot deconstruieşte, iată, de 20 de ani împliniţi. Cei care se pare că au mai mult succes sunt tocmai tinerii artişti, dintre care se remarcă oamenii de litere ce au redescoperit forţa cuvântului şi calitatea produsului artistic. În acest sens, primul câştigător al concursului Insula Europea, Adrian Chivu, este de părere că „literatura are forţa unei dălţi cu ajutorul căreia se dă formă lumii, se doboară bariere ideologice, sociale, culturale şi se construiesc punţi unificatoare, pornind tocmai de la diversitate, edificând în acest fel o conştiinţă europeană autentică”.
În calitate de coordonator pentru literatura română al acestei prime ediţii a concursului Insula Europea am avut  bucuria de a putea prezenta, traduce şi promova literatura unui grup ales din rândul tinerei generaţii de scriitori români, a observa direcţiile şi sensibilităţile fiecăruia şi, în final, de a-l vedea pe unul dintre ei pe podium. La aceasta se adaugă experienţa nepreţuită de a face parte dintr-o echipă în care şi-au unit forţele participanţi de elită, precum ideatorul şi directorul concursului, Prof. Carlo Pulsoni, docent de Filologie romanică la Universitatea din Perugia, şi membrii asociaţiei Nube (Nuova Biblioteca Europea) din Padova, formată din doctoranzi, cercetători şi lectori universitari de limbi şi literaturi străine, realizatorii muncii tehnice asupra operelor în limba originală. În continuarea premiului, pe 3 decembrie aceiaşi membri NUBE, în haina academică a grupului de studii Giovani Europei, aparţinând Universităţii din Padova, vor prezenta cea de-a patra ediţie a congresului de literatură tânără contemporană, cu ocazia căruia literatura română va fi prezentă cu o comunicare intitulată „Exorcizăm trecutul ca să putem trăi prezentul. Literatura română în scrierile autorilor tineri”, prezentată de Dr. Raluca Lazarovici.  
În curând se vor deschide înscrierile pentru cea de-a doua ediţie a concursului Insula Europea, fixând astfel dulcea amintire a victoriei literaturii române, prin reprezentantul său, chiar acum, la aniversară, la 20 de ani de la sfâşitul aberantei diviziuni.
Mai multe informaţii despre prima ediţie a concursului Insula Europea şi despre modalităţile de înscriere pentru cea de-a doua, pe site-ul www.insulaeuropea.eu

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *