Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Daniel Vigne: Tatăl nostru la Părinţii Bisericii

Daniel Vigne: Tatăl nostru la Părinţii Bisericii

Daniel Vigne (ed.), Lire Notre Père avec les Pères (Citind Tatăl nostru împreună cu Părinţii Bisericii), Parole et Silence, 2009.

 

Plecând de la Evanghelia după Luca, trecând prin versiunile latine ale rugăciunii domneşti, volumul studiază şapte autori greci (Irineu, Origen, Pseudo-Macarie, Grigore de Nyssa, Ioan Gură de Aur, Theodoret al Mopsuestiei, Chiril al Alexandriei), şapte autori latini (Tertullian, Ciprian, Juvencus, Cromatius de Aquileea, Ioan Casian, « Maestrul », Grigore cel Mare) şi un autor siriac (Iacob de Sarug) din varii perspective: istorică, exegetică, liturgică şi spirituală. Printre autori se numără : Elie Ayroulet, Cristian Badilita, Laurence Brottier, Frédéric Chapot, Régis Courtray, Antoine Bou Mansour, Jean-Luc Molinier, Daniel Vigne etc.

oglindanet
oglindanet

Latest posts by oglindanet (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *