Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

De ce oglindanet ?

De ce oglindanet ?

Pentru că… răspunsul se află în cuprinsul acestei reviste electronice. Site-ul va cuprinde trei „volete” principale: unul, spiritual-religios, al doilea, cultural, al treilea, social-politic. Iată, pe scurt, strategia şi obiectivele proiectului:

1) Prezentarea, o dată pe săptămână – la nevoie, mai des -, a celor mai importante (cu adevărat importante!) evenimente din viaţa cultelor din România;

2) Semnalarea, eventual prezentarea/criticarea, unor apariţii editoriale, filme, spectacole etc., în primul rând a celor cu un conţinut explicit spiritual, dar nu exclusiv;

3) Telescoparea obiectivă, fără spirit partizan de grup, a evenimentelor culturale din România, precum şi impunerea unei ierarhizări sănătoase;

4) Dezbateri şi polemici cu miză naţională sau internaţională;

5) Promovarea imaginii unei adevărate elite a României, necorupte de bătăliile murdare între clanuri ideologice;

6) Atenuarea efectelor nocive create de câteva grupuri de presiune actuale şi impunerea unei atitudini profesionaliste, destinse şi, implicit, ierarhizante;

7) Formarea unor generaţii tinere normale, şlefuite nu doar intelectual, ci şi religios-moral, deschise atât spre dimensiunea culturală, cât şi spre cea spirituală;

8) Promovarea libertăţii de gândire şi de expresie în limitele inteligenţei şi ale respectului faţă de semeni şi faţă de adevăr;

9) Dezideologizarea discursului spiritual/cultural din România; site-ul de faţă nu reprezintă niciun curent ideologic, ci se doreşte expresia inteligenţei, credinţei, talentului, onestităţii şi bunului simţ. Considerăm că o prostie nu este o opinie, ci un rebut intelectual şi, prin urmare, nu are dreptul să fie publicată. Nu vom publica nici intervenţii ale unor pretinşi „credincioşi” ideologizaţi, înregimentaţi sectar;

10) Orice publicaţie care întruneşte calităţile descrise mai sus devine, implicit, aliatul nostru în această tentativă de restaurare a unei normalităţi normale împotriva belferismului semidoct şi ideologizat de astăzi. Ne adresăm în special editurilor din România pentru o colaborare susţinută şi fructuoasă.

 

 

oglindanet
oglindanet

Latest posts by oglindanet (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *