Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Revista Seine et Danube – serie nouă

Revista Seine et Danube – serie nouă

Asociaţia Traducătorilor de Literatură Română din Franţa a fost creată în 2007 şi reuneşte traducători profesionişti care şi-au propus să faciliteze difuzarea literaturii române în limba franceză.

În 2008, asociaţia organizează la Paris una dintre primele întâlniri internaţionale ale traducătorilor de literatură română, la care au participat traducători din 17 ţări. În 2010, apare primul număr al noii serii din Seine et Danube, www.seineetdanube-atlr.fr, avându-l ca redactor şef pe Nicolas Cavaillès (doctor în Litere, interesat de opera lui Cioran, cofondator al revistei „Recto/Verso”, traducător din Emil Botta, Cioran, Constantin Noica), iar ca membri ai redacţiei pe Linda Maria Baros (poetă ea însăşi şi traducătoare de poezie română contemporană), Laure Hinckel (traducătoare de literatură română contemporană – Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Lucian Teodorovici, Cecilia Ștefănescu, Florin Lăzărescu, Andrei Pleşu, Camil Petrescu) şi Mirella Patureau (specialistă în teatru românesc contemporan). Revista îşi propune, după cum o prezintă redactorul său şef, să fie o antologie a literaturii române, să publice traduceri şi texte mai puţin cunoscute sau chiar total necunoscute publicului francez, acordând o atenţie deosebită literaturii române contemporane, fără a-i neglija totuşi pe clasici. O particularitate a revistei îl constituie faptul că publică doar texte inedite. Primul număr respectă programul revistei şi publică traduceri de Nicolas Cavaillès, Philippe Loubiere, Maria Cojan Negulesco, Laure Hinckel, Mirella Patureau, Linda Maria Baros, Marily Le Nir, Magda Cârneci, Dumitru Ţepeneag. În acest prim număr literatura română este reprezentată prin fragmente din Urmuz, Constantin Noica, Ana Blandiana, Teodor Mazilu, Radu Aldulescu, Ion. D. Sîrbu, Damian Necula, Sorin Mărculescu, Cosmin Perţa.  Amintim că prima serie  Seine et Danube apăruse între 2003-2005 sub conducerea lui Dumitru Ţepeneag, în şase numere.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *