Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Bisericile devin partenere oficiale de dialog cu UE

Bisericile devin partenere oficiale de dialog cu UE

Ziua de 1 decembrie marchează intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Pe lângă reforma Instituţiilor din cadrul UE, Tratatul introduce în dreptul primar al UE un articol de o importanţă deosebită pentru Biserici. Prin articolul 17 al Tratatului asupra funcţionării UE, UE recunoaşte identitatea şi contribuţia specifică a Bisericilor şi începe cu ele, pe această bază, un dialog «deschis, transparent şi constant».

În virtutea acestui articol, Bisericile şi Comunităţile religioase vor putea să întărească dialogul lor  cu Comisia Europeană, cu Consiliul şi cu Parlamentul european şi să contribuie mai eficient la reflecţia politică europeană.
Inspirate de doctrina socială a Bisericii şi întărite de experienţa lor în domeniu, vor putea să ducă un dialog critic şi constructiv cu factorii de decizie europeni asupra politicilor elaborate de UE.


Astăzi, în ajunul unui nou deceniu, aceleaşi provocări urgente preocupă UE şi Bisericile: promovarea demnităţii fiecărei fiinţe umane, solidaritatea cu cei mai slabi din cadrul societăţilor noastre, economia pusă  în slujba omului, solidaritatea dintre generaţii şi cu ţările în curs de dezvoltare, schimbările climatice şi conservarea Creaţiei, primirea migranţilor şi dialogul intercultural.

Bisericile din Europa întâmpină aşadar cu bucurie dialogul cu Uniunea europeană ca pe un instrument care le va permite să însoţească în mod mai eficient UE, pentru ca ea să devină o Comunitate de oameni şi de valori, conştientă de responsabilitatea sa, unită şi primitoare.

În aceşti ultimi ani, s-a realizat un dialog practic între Instituţiile europene şi COMECE şi partenerii ecumenici. Datorită acestui «Dialog practic», încrederea între Instituţiile europene şi Biserici a crescut de-a lungul anilor. COMECE speră ca acest dialog să se poată intensifica şi aprofunda, pe baza articolului 17. Comisia Episcopatelor Comunităţii Europene cheamă Bisericile şi pe creştinii din întreaga Europă să profite de această oportunitate de dialog pentru a contribui cu competenţă şi umanitate la proiectul european.

COMECE, împreună cu partenerii săi ecumenici din cadrul KEK (Conferinţa Bisericilor Europene) va face în curând propuneri concrete Comisiei europene, Parlamentului european şi Consiliului pentru a ancora acest dialog într-o practică instituţională constantă.

oglindanet
oglindanet

Latest posts by oglindanet (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *