Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

E. Ferguson despre botez în 850 de pagini

E. Ferguson despre botez în 850 de pagini

La cei aproape 77 de ani ai săi, Everett Ferguson se arată la fel de harnic ca şi la apogeul carierei.

Autorul şi editorul unor lucrări de referinţă despre creştinismul timpuriu (Backgrounds of Early Christianity, Eerdmans, 21993, respectiv Encyclopedia of Early Christianity, Garland, 21997) a publicat anul trecut încă o lucrare de erudiţie, de această dată „la subiect”: Baptism in the Early Church. History, Theology, and Liturgy in the First Five Centuries, Grand Rapids, Eerdmans, 2009, xxii + 953 p.


Judecat fie şi numai după criteriul grosimii, tomul se arată substanţial: 850 de pagini (fără indici) ticsite cu informaţi dintr-o gamă uriaşă de surse. Autorul tinde către exhaustivitate când se ocupă de primele trei secole, dar se vede nevoit să realizeze o triere a scrierilor (mult mai numeroase) din secolele IV şi V. Deşi specialitatea sa sunt sursele literare, Ferguson ia în considerare, selectiv, şi mărturii de ordin arheologic. După un survol asupra „stadiului problemei”, autorul intră în subiect: partea I evaluează abluţiunile din păgânismul greco-roman şi mişcarea baptismală iudaică; partea a II-a acoperă botezul în Noul Testament (sunt inventariate toate textele relevante, începând cu cele despre botezul lui Isus şi sfârşind cu cele din Epistolele universale şi Apocalipsa); iar părţile următoare (III-VI) acoperă secolele II-V. Ultima secţiune a cărţii cuprinde o interesantă microistorie a baptisteriilor şi concluziile.

Demn de remarcat este că Ferguson parcurge nu doar autorii creştini protoortodocşi (Părinţii Apostolici, Apologeţii, Părinţii anteniceeni etc.), ci şi scrierile creştine pseudoepigrafe şi apocrife (Faptele lui Petru, Pavel, Ioan, Andrei) sau teologia grupurilor heterodoxe (marcioniţi, valentinieni, sethieni etc.). Dat fiind că anul acesta Oglindanet îi sărbătoreşte pe sfinţii Ieronim şi Ioan Casian, voi rezuma concepţia lui Ieronim despre botez, aşa cum rezultă din cele câteva pagini (677-683) pe care Ferguson le rezervă acestui Părinte apusean.

Ieronim (botezat în adolescenţă) scrie despre botez mai mult în conexiune cu alte subiecte. Cea mai amplă tratare se regăseşte în Dialogul împotriva luciferienilor (în româneşte de Dan Negrescu, Paideia, 1999). Polemica lui Ieronim cu adepţii lui Lucifer de Cagliari porneşte de la refuzul acestora de a-i primi în Biserică pe episcopii care au „cazier spiritual” (i.e. foşti arieni). Acest refuz n-ar fi atât de criticabil, dacă luciferienii ar fi consecvenţi în politica lor şi i-ar respinge în egală măsură pe laicii botezaţi de episcopii arieni. Altfel spus, luciferienii se contrazic grav prin faptul că acceptă ca valid un sacrament efectuat de nişte episcopi a căror calitate eclezială o pun sub semnul întrebării. Dar, cel puţin când vine vorba de integrarea unui eretic care se leapădă de rătăcirea sa, Ieronim şi luciferienii sunt de acord: oaia rătăcită poate fi primită în părtăşia Bisericii cu punerea mâinilor şi în urma rugăciunii pentru primirea Duhului Sfânt.

Scurta lucrare a lui Ieronim (15 pagini în Patrologia Latina, vol. 23) dezvăluie nu doar aspectele dogmatice, ci şi dimensiunea administrativ-liturgică a botezului, care presupune o întreită imersiune în apă şi poate fi administrat atât de prezbiteri şi diaconi, cât şi de laici (in extremis). După botez, episcopul îşi pune mâinile peste cei botezaţi şi invocă Duhul Sfânt asupra lor. Cel botezat primeşte lapte şi miere, două elemente menite să sugereze vârsta lui spirituală fragedă (ad infantiae significationem). De altfel, faptul că în vechime cei botezaţi primeau lapte şi miere la prima lor euharistie este atestat şi de Tertulian, trăitor cu aproape două secole înainte de Ieronim.

Cele câteva pagini alocate de Ferguson lui Ieronim, deşi nu epuizează subiectul, constituie un bun punct de plecare în conturarea teologiei despre botez a acestui Părinte latin. Celor care doresc să-şi lămurească ori să-şi aprofundeze cunoştinţele despre botez, Ferguson le promite o fascinantă incursiune în teologia şi liturgica primelor cinci secole. La un preţ foarte rezonabil (38 de dolari).

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *