Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Martiriul, botezul şi Fundaţia Civitas Dei

Martiriul, botezul şi Fundaţia Civitas Dei

„Martiriul” şi „botezul” vor fi cele două teme privilegiate ale anului 2011 pentru revista Oglindanet.

Încă din luna august 2010, am început, împreună cu Ana Blandiana şi cu Romulus Rusan, întemeietorii providenţiali ai Academiei civice, organizarea unui colocviu despre Martiriul creştin şi persecuţiile anticreştine în Antichitate şi în secolul XX: teme, dezbateri, personaje.

Acest colocviu se va desfăşura în perioada 2-5 iunie 2011 la Sighet. Lucrările propriu-zise se vor desfăşura în zilele de vineri şi sâmbătă, 3 şi 4 iunie 2011, în Sala de conferinţe a Memorialului Sighet (pentru detalii: http://www.memorialsighet.ro/).

Colocviul îşi propune să precizeze noţiunea de „martiriu” în spaţiul şi istoria religiei creştine, în contextul persecuţiilor totalitare, traversând literatura primelor secole creştine (Ciprian, Origen, Actele martirilor, etc.) şi recompunând o panoramă, cât se poate de amplă, a martiriului în secolul XX, cu accent pe totalitarismul comunist. Toate confesiunile/tradiţiile creştine moderne vor face obiectul cercetărilor noastre. Invitat special va fi diaconul Didier Rance, director al celebrului institut Aide à l’Eglise en Détresse şi autor al unui număr impresionant de volume dedicate martirilor creştini din secolul XX.

Alegând botezul, ca a doua temă privilegiată de reflecţie, întâlnim sugestia Sinodului BOR din vara anului 2010. Aşadar gând la gând cu bucurie. În studiile, eseurile şi recenziile noastre vom urmări câteva axe principale:

1) botezul şi etapele iniţierii creştine;
2) semnificaţia mistică şi cristologică a botezului;
3) interpretări ale botezului în cadrul diferitelor tradiţii creştine;
4) botezul şi cateheza;
5) iconografia baptismală şi simbolistica baptismală.

*

De asemenea, este în curs de „botezare juridică” Fundaţia Civitas Dei, care-şi propune susţinerea şi promovarea culturii şi a valorilor religioase din perspectiva unui umanism respectuos faţă de toate tradiţiile spirituale.

Fundaţia are un profil creştin. Ea va fi deschisă dialogului interreligios şi intracreştin printr-o abordare istorică a tradiţiilor şi o cercetare critico-filologică a textelor. Fundaţia Civitas Dei va susţine revista www.oglindanet.ro. În programul ei se înscrie şi traducerea comentată a Noului Testament, traducere din care au apărut deja Evanghelia după Matei (Editura Curtea veche, Bucureşti, 2009) şi Evanghelia după Ioan (Editura Curtea veche, Bucureşti, 2010).

Fundaţia va susţine programe pe următoarele profiluri:

1) istoria creştinismului (din Antichitate până în prezent)
2) traduceri comentate (din Antichitate până în prezent)
3) tradiţii filozofico-religioase; studii despre imaginar
4) artă şi spiritualitate (literatură, film, arte plastice)
5) ecumenism lucid, pragmatic şi documentat
6) ştiinţă şi religie

Forme de activitate ale Fundaţiei vor fi:

• organizarea de colocvii naţionale şi internaţionale
• organizarea de şcoli de vară
• susţinerea de apariţii editoriale în colaborare cu diverse edituri din România şi din străinătate

 

Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliţă

Cristian Bădiliță este un teolog, eseist, traducător și poet român contemporan.

Asociația Culturală OGLINDANET, fondată în luna mai, 2011, la inițiativa dlui Cristian Bădiliță, în scopul de a desfășura activități (programe, proiecte și acțiuni) culturale, științifice și educaționale cu impact național și internațional.
Cristian Bădiliţă

Latest posts by Cristian Bădiliţă (see all)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *