Pages Menu
Categories Menu

Posted by | 0 comments

Faptele primilor martiri într-un volum de excepţie

Faptele primilor martiri într-un volum de excepţie

Pierre Maraval, profesor emerit al Universităţii Paris IV-Sorbona, este un erudit cercetător, specialist în Orientul creştin. În ultimul său volum propune o antologie de texte relatând Fapte şi Pătimiri ale martirilor creştini din primele trei secole.

Caracteristica fundamentală a acestor texte este aceea de a fi scrise în imediata vecinătate a evenimentelor, prin urmare se bazează pe mărturiile martorilor oculari. În secolele ulterioare documentele de acest fel sunt îmbibate de elemente stereotipe legendare. Unele texte poartă numele de Fapte (în latină, Acta) şi au ca sursă primară procesele verbale ale interogatoriilor la care au fost supuşi martirii; altele se bazează pe mărturiile persoanelor care au fost prezente la eveniment sau au auzit descrierea lui din partea unui martor ocular. Alte texte sunt denumite Pasiuni/Pătimiri şi conţin texte redactate de martirii înşişi înaintea condamnării şi execuţiei lor.

Din punct de vedere istoric, aceste documente sunt fiabile, chiar dacă uneori ele au fost prelucrate cu scopul de a oferi credincioşilor exemple edificatoare pentru trăirea până la martiriu a credinţei lor. Numeroase documente au ajuns până la noi în greacă, latină, precum şi în limbi orientale. Intenţia principală a textelor nu este de a retrasa cu exactitate drama istorică, ci de a oferi o imagine a mărturisirii de credinţă creştină capabilă să meargă până la dăruirea vieţii, martiriul. Însă toate au păstrat elemente istorice autentice care ne permit să ne dăm seama de realitatea persecuţiilor suferite de creştinii primelor trei secole şi de felul în care comunităţile le-au trăit şi resimţit.

Textele reunite în acest volum sunt repartizate în patru capitole:

1) persecuţii izolate, înaintea anului 250: Martirul Sf. Policarp; Martirul Sf. Ptolemeu şi Lucius; Faptele Sf. Iustin, Chariton, Charito, Eulpistos, Hierax, Paion, Liberianus şi grupului lor; Scrisoarea Bisericilor din Lyon şi din Vienne către Bisericile din Asia şi din Frigia; Faptele lui Carpos, Papilos şi Agathonice; Faptele martirilor din Scillium; Martirul Sf. şi ilustrului apostol Apolonius, numit şi Sakkeas; Patimile Sf. Perpetua şi Felicitas;

2) persecuţia lui Decius, anul 250: Martirul Sf. Pionios, preot, şi a însoţitorilor săi; Martirul lui Conon; Pătimirea Sf. Saturnin, episcop al Tuluzului şi martir;

3) Persecuţia lui Valerian, 258-259: Faptele proconsulare ale Sf. Ciprian; Pătimirea sfinţilor martiri Fructus, episcop, Augurius şi Eulogius, diaconi; Patima lui Marian, Iacob şi însoţitorilor lor;

4) Marea persecuţie, 303-312, şi prodromurile, după 295: Faptele lui Maximilian; Faptele lui Marcel; Faptele lui Galonius şi însoţitorilor săi; Pătimirea lui Felix din Thibiuca; Pătimirea Sf. Crispina din Thagora; Faptele lui Iulian Veteranul; Pătimirea Sf. Irineu, episcop de Sirmium; Martirul lui Agape, Eirene, Chione, martiri la Tesalonic; Faptele şi Pătimirea lui Fileas; Martirul Sf. Athenogene din Pedachthoe; Testamentul celor 40 de martiri din Sebasta; Martirii din Palestina.

Unele texte s-au bucurat deja de traduceri în limbile moderne, altele au fost date uitării. Meritul lui Maraval este de a propune cititorilor francofoni o traducere lizibilă şi omogenă a acestor documente care au stat, secole de-a rândul, la baza edificării credinţei creştine. Eruditul cercetător francez, excelent lingvist şi unul dintre cei mai renumiţi istorici ai creştinismului timpuriu, oferă cititorului numeroase note explicative, o bibliografie specializată şi un index precis al martirilor şi mărturisitorilor creştini pe care s-a consolidat Biserica lui Cristos.

Din bogata şi vasta panoplie a textelor Antichităţii, Pierre Maraval prezintă o alegere eclectică: pune alături Pătimiri dintre cele mai vechi şi mai fiabile din punctul de vedere al istoricităţii (Martirul Sf. Policarp, Scrisoarea despre martirii din Lyon etc.) şi texte despre a căror autenticitate nu există nici astăzi un acord comun şi care conţin elemente legendare. Ideea care a stat la baza alegerii textelor prezentate este aceea de a ilustra diferitele etape ale persecuţiei anticreştine din primele trei secole în diferite locuri ale Imperiului Roman sub diferiţi împăraţi. Acestei antologii, Maraval a considerat necesar şi benefic să adauge documentul redactat de Eusebiu al Cezareii în Istoria ecleziastică intitulat „Martirii din Palestina”. Datorită stilului deopotrivă accesibil şi pasionant, cititorul de astăzi care parcurge volumul are senzaţia că retrăieşte acele vremuri de grea încercare la care au fost supuşi primii creştini pentru mărturia credinţei lor în Cristos.

Actes et passions des martyrs chrétiens des premiers siècles (Faptele şi patimile martirilor creştini din primele secole). Introduction, traduction et notes de Pierre Maraval, Paris, Cerf, col. Sagesses chrétiennes, 2010, 392 pages.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *